Home
Quotes New

Audio

Forum

Read

Contest


Write

Write blog

Log In
Your search for religion
மதங்கொண்ட யானையாய் மதம் கொண்ட மனிதன்
 15 June 2020  

வணக்கம்!!!  இப்பதிவினை ஆமோதிப்பவர்கள், மறுப்பவர்கள், வன்மையாகக் கண்டிப்பவர்கள் மற்றும் அறிவுரை கூற நினைப்பவர்கள் என ஆர்வமுள்ள அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இந்தப் பதிவின் தொடரை விருப்பமிருந்தால் நீங்களும் எழுதலாம்!! நான் கட்டாயம் தொடர்வேன்!!😄😄மதங்கொண்ட யானையாய் மதம் கொண்ட மனிதன்ஜீவராசிகளில் சுகவாசி மனிதன்! உயிர்வாழ்தல் என்பது அவனுக்கு மழைக்கால நீரோட்டம் போலாகிவிட்டது. அதன் சூட்சமங்களை அவன் கூறுபோட்டு கற்றுக்கொண்டுவிட்டான். இயற்கையும் கூட அவனுக்குப் பரிணாம ரீதியில் பங்காளியாகிவிட்டிருக்கிறது. எனவே வெறுதே வாழ்வதைத் தாண்டி சுகமாக வாழ்தல் என்பது அவனது அடிப்படைத் தேவையாக பதவி உயர்வு பெற்றிருக்கிறது. இவ்வாறு சுகத்திற்கான தேடல் வேட்டையில் மனிதன் வெவ்வேறு காலகட்டங்களிலும் வெவ்வேறு அமைப்புகளை அமைத்துக்கொள்கிறான்.அவ்வமைப்புகளில் மதம், அரசியல், அறிவியல் இவை மூன்றும் குறிப்பிடத்தக்கவையாக இருக்கின்றன. இவற்றின் மீது அவன் சாய்ந்து கொள்கிறான், இளைப்பாறிக் கொள்கிறான், சவாரியும் செய்கிறான். பெரும்பாலும் இவ்வமைப்புகளைச் சுற்றியே அவனின் நம்பிக்கை வலை பின்னப்படுகிறது, வாழ்க்கைமுறை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஆம்! நம்பிக்கை ஒருவகை வலைதான். அதனுள் வாழ பழகிக்கொண்டவன் அதன் சுகத்தில் சிக்கிக்கொள்கிறான். அதைத்தாண்டி சிந்திக்க மறுக்கிறான், மற்றபிற வலைகளின் தன்மையை உணர முற்பட யோசிக்கிறான், பிற வலைகளுக்குள் கிடைத்ததாக கற்பனைசெய்துகொள்ளப்பட்ட சுகத்தை நிராகரிக்கிறான். உலக வரலாற்றை அறிய முற்படும்போது, அரசியல் என்னும் வலை பெரும்பாலும் மதம் என்னும் வலைக்குள் பின்னிப் பிணையப்பட்டிருப்பதை உணரமுடிகிறது. காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் ஏதோ ஒன்று மற்றதின் கைபொம்மையாய் ஆட்டிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக அறிவியல். இந்த வலையும் கூட நம்பிக்கையெனும் நூலிழையில் பின்னப்படுடிருந்தாலும், அனுமானங்களைத்தாண்டி ஆதாரம் எனும் முடிச்சால் இறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனுமானங்கள் புலன்களின் முதல் மறுமொழியாக இருக்கலாம் ஆனால் அவைகளே தீர்மானங்களாகிவிடாது. அனுமானங்களைக் கடந்து அறிவுத்திறனுடன் பயணிப்பதற்கே பரிணாமம் எல்லா உயிர்களையும் அழைத்துச்செல்கிறது.அறிவுத்திறனின் முதல் மொழி வியப்பு. வியப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகளின் திரட்சியாகவே நான் உயிர்பந்தான இன்றைய பூமியை உள்வாங்கிக்கொள்கிறேன்! இதன் அடிப்படையில் மனிதர்களை இரண்டு வகைப்படுத்திப் பார்க்கிறேன். வியக்கத்தெரிந்தவர்கள், வியக்கக் கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டவர்கள். பெரும்பாலும் முதலாமவர்கள் கலைஞராகிறார்கள் அல்லது அறிவியலால் உந்தப்படுபவர்களாகிறார்கள். வியப்பு இவர்களை படைக்க வைக்கிறது. ஆதலால் படைப்பின் நெகிழ்வுத்தன்மை இவர்களுக்குப் புரிகிறது.எனவே இவர்களுள் பலர் படைப்பிற்கு முகம் தேடுவதுமில்லை, அதனை வழிபடுவதுமில்லை. இரண்டாமவர்கள் மதவாதிகளாகிறார்கள். அவர்களுக்கு எல்லா காலக்கட்டங்களிலும் தங்களை வழிநடத்த, வியக்கக் கற்றுக்கொடுக்க ஒரு உந்துபொருள் தேவைப்படுகிறது. படைப்பு என்பது இவர்களுக்கு வியப்பு என கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது. ஆதாலால் இவர்கள் படைப்பிற்கு முகம் தேடுகிறார்கள், அதற்கு பயப்படுகிறார்கள், அதனை வழிபடத்தொடங்குகிறார்கள், அதனிடம் தங்களை ஒப்படைத்தும் விடுகிறார்கள். புவியின் பல்வேறு நிலப்பரப்பில் மனிதன் சிதறிக்கிடப்பதால், அவரவர்களுக்கு பரிட்சயமான முகத்தை படைப்பின் முகமாக சித்தரித்து விட்டார்கள். தங்கள் பயத்தை பரப்பிவிட, அதன் தீயில் குளிர்காய கூட்டாளிகளைத் திரட்டவும் புறப்பட்டு விட்டார்கள் இந்த மதவாதிகள்!!!                                                                                                                                                           தொடரும்.....

Article - 15
 8 July 2019  

Our country would complete 73rd independence day in Aug 2019 and we have achieved many mile stones, went through lot of high & lows, have overcome so many challenges till date, the only saddest part that still exists in our country is caste and religion. Our constitution was so well framed by Dr ambedkar, wherein we talk about basic rights and equality of people, but its still a matter of shame coz, equality for all caste and religion exist only on papers. We have never tried to overcome this biggest challenge and have just used the caste and religion for vote bank, to seek admission with bribe on the seats of lower caste, to seek job in govt sector by buying the seat of lower caste and much more. I keep travelling around, and where ever i go i have seen, ppl do not hesitate to ask, which caste you belong to. In south there is village where lower caste has to think alot before passing the village that belongs to upper caste. I have seen even educated ppl residing near or around me talking rubbish about caste and religion. In this 21st century ppl are highly qualified, the only thing that is missing is humanity and we cannot add value to the society unless and until we ovecome our rigid mindset of lower caste, upper caste etc. I would like to share one incident, i got transfered to a particular city and was in need of maid and someone staying near by recommended me a maid, she came to meet me, bt the owner of the house did not allowed her to come inside, coz the maid belonged to lower caste. The other day i asked the owner of my house did any maid came to meet me ?, she said yes, but would you allow 'chamaran' to enter and work in your house. I really felt bad the way she talked, such low minded people do not even think before they speak. The fact is we cant live without this lower caste people or else Our household work would remain still, if these ppl from lower caste do not work for us. The roads and surroundings would have become hell to live, if this ppl who belong to lower caste do not clean it. The drainage would over flow if this ppl stop working. People must learn to respect each other irrespective of the work and profession that one belongs to. No work is small, except the thinking and the mentality that you carry, coz this mentality you are passing to new generation. Wherein the problem of caste and religion would never be solved in our country. We live in a democratic country, where everyone has right of justice, equality and freedom to express. Article 15 has lot to say and it highlights on the current incident that still prevails in most part of our country. Even if we talk about ex chief minister mayavati, she has nt done any work for the ppl of lower caste except using them as vote bank and many other in politics are still using them. The govt should control alter delete the caste system from the country, so that it can lead to equality in income, education, job and most of the problem could be solved by bringing caste system to an end. The standard of living, the education, the income equality, etc of this caste has really not change much in uttarpradesh and many other parts. The movie highlights the heart touching incident, i.e rape of two minor girls who were working as child labor and they wanted the hike of just rupees three. My eyes were teared and i asked myself, in which world are we living ??, that we really do not feel the pain ? how can people be so inhuman ?. One can laugh, giggle, can spread rumours, but cant contribute their emotions, sympathy, empathy to the people around. Such ppl are shame to the society, coz they do not have much to give to the society and its ppl, not even humanity, and neither they add value to anybodys life. Learn to be human first, humanity itself is a biggest religion. We are indians, do not catergorize indians state, caste, religion wise. Try to come above all this. The movie is really worth watching, and ayushman did a complete justice with his character and role. I give 4.5 star to this movie for showing the reality, that our country can never overcome the caste and religion base issue, coz we are passing our rigid mindset and thoughts to the next generation. What we preach our children that is what they give to the society. Enjoy ur weekends with family by watching movie 'Article 15' 👍

Bhagavad Gita Verse 3.32
 10 October 2019  

Science And Religion - In Gita Verse 3.32 But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled, and ruined in their endeavors for perfection.Krishna says the people whose action is content-directed. Action is will; something has to be done. Of course, if the will remains ego-oriented, then you will not be religious. You will be a great doer, but not religious.There are people the act, speak with full awareness and then they will find a tremendous change in them. The very fact that their are awareness changes their acts. This kind of people are religious. When Krishna says perfect means religious, whole. Don’t combine religion means religious.People who follow the religion may or may not be religious. Religion is cult and religiousness is quality in us. It has fragrance of love, gratitude, surrender, from our act. It is not about knowledge the scriptures but taking the scripture as scientist took the syllabus as resources if the person who took scripture as resources to grow in consciousness, which cannot be taught but you have to be self-alert and watch yourself - will give you certain experience which you can express only through your actions.The true religion can only be one, just like science. You don't have a Mohammedan physics, a Hindu physics, a Christian physics; that would be nonsense. But that's what the religions have done – they have made the whole earth a madhouse.If science is one, then why should the science of the inner not be one, too?Science explores the objective world and religion explores the subjective world. Their work is the same, just their direction and dimension are different. In a more enlightened age there will be no such thing as religion, there will be only two sciences: objective science and subjective science. Objective science deals with things, subjective science deals with being.The most beautiful thing about science is that it does not pretend to be omniscient.Science does not pretend to be omniscient; it accepts its human limits. It knows how much it knows, and it knows that there is much more to know. And the greatest scientists know of something even deeper. The known, they know the boundaries of; the knowable they will know sooner or later – they are on the way.  But only the greatest scientists like Albert Einstein will be aware of the third category, the unknowable, which will never be known. Nothing can be done about it because the ultimate mystery cannot be reduced to knowledge.  We are part of existence – how can we know existence ultimate mystery?We have come very late; there was nobody present as an eyewitness. And there is no way for us to separate ourselves completely from existence and become just an observer. We live, we breathe, we exist with existence – we cannot separate ourselves from it. The moment we are separate, we are dead. And without being separate, just a watcher, with no involvement, with no attachment, you cannot know the ultimate mystery; hence it is impossible. There will remain something always unknowable. Yes, it can be felt, but it cannot be known. Perhaps it can be experienced in different ways – not like knowledge.  You fall in love – can you say you know love? It seems to be a totally different phenomenon. You feel it. If you try to know it, perhaps it will evaporate in your hands. You cannot reduce it to knowing. You cannot make it an object of knowledge because it is not a mind phenomenon. It is something to do with your heart. Yes, your heartbeats know it, but that is a totally different kind of knowledge: the intellect is incapable of approaching the heartbeats. But there is something more than heart in you – your being, your life source. Just as you know through the mind, which is the most superficial part of your individuality, you know something from your heart – which is deeper than the mind. The mind cannot go into it, it is too deep for it. But behind the heart, still deeper, is your being, your very life source. That life source also has a way of knowing. When mind knows, we call it knowledge. When heart knows, we call it love. And when being knows, we call it meditation.Krishna tells Arjuna be self-aware, connect with your subjectivity, know from your being and act. This is perfect man, whole man.

Bhagavad Gita Verse 2.50
 15 August 2019  

Morality - In Gita Verse 2.50 A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work.Krishna in this verse says that person has to be aware and not moral. Morality will follow the person who is aware.What we are teaching to our children is morality and not awareness.What is religion in your mind? – teaching certain beliefs. And no belief is religious, all beliefs make people stupid. Religion is an experience, not a belief. You will make them Hindus or Mohammedans or Christians, but that is not making them religious. And you are not interested, in fact, in making them religious; you are interested in making them Hindus, Mohammedans, Christians. You want them to belong to your fold and you are afraid of their intelligence. You want to kill it and destroy it before it is too late – before they start revolting, before they start thinking on their own. It is a greatest crime to force children into any religious belief. Help them to understand and tell them to find their religion.And morality is a byproduct of religion. When one feels in the heart religion arising, a relationship, a communion with existence happening, one becomes moral. It is not a question of commandments, it is not a question of shoulds and should-nots; it is a question of love, compassion.When you are silent, a deep compassion arises for the whole existence, and out of that compassion one becomes moral. One cannot be cruel, one cannot kill, one cannot destroy. When you are silent, blissful, you start becoming a blessing to everybody else. That phenomenon of becoming a blessing to everybody else is true morality.Morality has nothing to do with so-called moral principles. These so-called moral principles only create hypocrites: they create only pseudo people, split personalities. A schizophrenic humanity has come about because of thousands of priests, so-called saints and mahatmas and their continuous teachings: “Do this, don’t do that.” You are not helped to be aware, to see what is right and what is wrong. You are not given eyes, you are simply given directions.Religion brings clarity and clarity transforms your character.MORALITY IS NOT RELIGION, although a religious person is always moral — but not vice versa: a moral person need not be religious.A religious person is necessarily moral because religion means experience of the divine — one who has experienced the presence of God, how can he be immoral? In fact, he is the criterion, the decisive factor as to what is moral.Morality means compassion, morality means love, morality means creativity; morality means making the world a little more beautiful than you found it, leaving it a little more beautiful, giving it a new plane, a new level, a new dimension of existence.The immoral person is destructive; because he is miserable he can only share his misery with others. Remember, you can give to others only that which you have. If you are miserable, whatsoever you say is immaterial, you will make others miserable.If you are blissful, you need not say anything — you will make others blissful. Your very presence will trigger some blissfulness in their being.Your very presence will create a synchronicity in others. Your music, your juice, will create ripples of joy — whoever is close to you will become infected with your joy, with your ecstasy, will become drunk — and that's what morality is.Krishna in this verse is telling Arjuna to become self-aware. Not to become a hypocrite. And when through his awareness, he will fight this war, it will be war of Morality and great learning for future humanity to live in the awareness so even if they have to fight a war it will be from awareness, with self-consciousness, from subjectivity, where they merge with the universe. They have to surrender to the universe. In that act through the body the divine will appear and do it’s act. Who has to run the whole universe. Nothing for the individual but for the existence, whole.

Does God realy exist on mountain Kailash?
 19 March 2018  
Art

Mount Kailash,a holy mountain not only for we hindus but for most of the religion like buddhist and jains are now under certain controversies for its location, sudden climate change and unsuccesssful attempts to reach to the peak of the mountain by many mountaineers who give one of the strangest expalanation for not accomplishing their mission to reach to its peak. So here we will go through the detailed information about our sacred mountain Kailash.so first of all we will see its religious significance that what this mountain mean for different religions like for we hindus it is the abode of the god of gods Mahadev also known as Shiva, Shankar and a thousands of names through which we can refer him to.So let's begin with JainismIn this religion mount Kailash is also known by the name Mount Meru. the believers of Jainism religion say that the first Jain Tirthankara,Rishabhanatha attained Moksha(liberation) on the mount Ashtapada, the mountain which is  just next to the mount kailash.HinduismAs already told above in hinduism the Mountain  Kailash is belived to be the abode of our beloved lord shiva, the adiyogi, the anadiyogi. Here he live along with his wife accompanied by two childrens i.e Kartika and Ganesh.According to charles Allen, a British freelance writer and a popular historian, one description in the Vishnu Purana  states that its four faces are made of Crystals which are:- ruby, gold and lapis lazuli. Mount Kailash is  also declared as the  pillar of the world and is located at the heart of six mountain ranges representing a lotus.Buddism Like Jainism, in  buddhist text too it is refered by the name of Mountain Meru. and Just like we  hindus, it is a major piligramage site for Buddhist too. Vajrayana (various Buddhist tradition for tantra and mantra) buddhists  believes that mount kailash is the abode of Buddha Cakrasamvara(also known as Demchok) who represents supreme bliss. BonBon, a religion native to Tibet, says that the entire mystical region and Kailash,  to which they refered to as the  "nine-story Swastika Mountain", is the  Axis Mundi, Tagzig olmo Lung Ring.Now since we are over about the beliefs of different reiligion about mount Kailash we should now go to the facts about this mysterious mountain and learn whether the  god is realy there on the mountain?and whether he  is the one who is preventing these mountainneers from climbing this sacred mountain or abode of his.So, here you go:-1. Mount everest, the highest peak in the world has an altitude of 8848m while mount Kailash has an altitude of just 6638m.The mysteroiuness lies in the fact that till now around 4000 peoples have climbed mountain Everest but not a single being has been able to reach the peak of mount Kailash.2. A pact was made among climbers to not to scale those mountains which were considred holy by any religion and mount kailash is not only considred sacred by only one  religion but four. well, some were not able to agree by this pact and finally  the british climbers Huge Ruttledge and Lt col Wilson tried their hands But mysteroiusly  ran out of time and poor climbers! have to return with bare hands.3. Many adventurers and climbers have claimed the sudden change in  weather conditons there. and it has been observed that nails and hairs grow faster than usual. Truly god has some presence there otherwise it wouldn't have been possible for anyone to stop those passionate adventuorers and climbers from achieving their feet.Man has become so technologically strong these days that it can unleash any mystery of nature but we are humans, the creation of god and our all powers and creations are absolute to zero in front of god.that is our limit and we have to admit it anyway. In this context once Reinhold Messner, who condemned the Spanish plans for climbing the sacred mountain, saidIf we conquer this mountain, then we conquer something in people's souls. So, what do you think guys. Is lord shiva still residing there?well i kept my opinion now its your turn. comment below to let me know what you feel.#smblogcontest

Sanatana Dharma :Raise and Reason of Atheism
 18 March 2018  

“Atheist” means rejecting the faith of God creation and its existence. There is thousand logic has been put before theist like “If God exist why we can not see it?”, “If God is exist then why can not we prove his existence by scientific evidence?” “If god exist, why can not god control and help during natural disaster?” “If God exist, why this whole world is suffer from disease, poverty, torture?” Many consider that God is reason for fight and war. Some says, following path of Dharma and God is addiction. Some say be dharmic is primitive act.But what is reality? what is reality about existence of God?  what atheist think is right?The Reason for Being AtheistThe concluded point by me that why people chose to be atheist:People ignorance towards the concept of God, Character, Concept of Karma and Natural law.In Name of religion, a narrow mindset which has been developed in last 2000 yrs with superstitious.Being egoistic and ignorant after having 700- 500 years progress of material or objective science.After seeing riots and fights in name of religion.War and Riots due to ReligionIn name of God atrocities, promoting illogical customs, forcing people to miracle, fixing god in places like temple, mosque, church etc., telling people that he lives in seven floors of sky, being Godmen and calling himself manifestation of God, adoption of multi-god, framing god to infinity to finite idols can force a neutral person that whether God really exists or not. or God is just an imagination of human being. for example, in Hindu society, stopping shudras to enter into the temple, if someone enters then punish them and acting to a pure temple. this all dangerous drama in name of God actually comes from human greed to power and position. the real reason behind this human desired to control things in society it has no relation to the existence of God. God itself many places declare that God is justice, charity, and humiliation, he doesn’t discriminate humans in any form. God by nature is omnipresent and without shape then why need to search them in temple, kailash, above seven sky etc. This is evidence that humanity has constructed a frame for God because they were ignorant towards the infinite concept of God. Then some human added to this with prophet, avatar, religious Guru etc. if a human can understand that God is within him as a manifestation of the divine. he does not need to do anything else except having dharma.Is religion increase superstitious?  In Name of God, people have spread more and more social evil for being in power, for highlighting themselves. No matter which religion it is, whether it is temple priest who forced to shudra out of temple or religious leader who instigate mugals to do everything inhuman to other faiths in name of religion. or may it's the pope who orders to burn people in name of the church in early centuries. Suppose, if this middleman would vanish all these atrocities wouldn’t happen. But the truth was that this problem of middlemen was not solved by early social reformer but they started to gang up against the religion not priest who dictated these authorities in name of God. These people increase volume against a philosophy not for the people who manipulate this philosophy. a common person who has used this philosophy to distinguish himself from social evil, now this gap between good and bad or right and wrong being narrowed by liberals in name of social reform. This leads to the throwing of moral values and the world almost getting agitated in even good point of theist.The biggest reason also superstition for atheism. The general public is fully blind by superstition in name of religion while atheist blame God for this behavior. Reality is that God gives enlighten of knowledge while superstitious religious customs are originated by Humans. Religious Godmen used this tricks for their living, position, and fame. Many Hindu saints who are not even aware of Sanskrit is now being the controller of dharma. Some give Guru Mantra, some said mugged my name every day, some give tabeez and few said be nonmaterialistic to be enlightened. Some become such blind and inhuman that kill another child for their own child wish. The irony is that intellectuals used this chance to spread atheism while the real reason for human lust and control in name of religion. they give reference to scientific evidence for that but forget that most superstition is men made. hence, can not be proven scientifically.Believing in Miracle is the root cause of superstition. Theist believes in prophet miracles, Jesus miracles of resurrection and water turned into wine. while Hindu Godmen running their shop by showing using miracle describe in Puranas that God can do everything. (Puranas are stories which were used for delivering Veda’s knowledge in form of stories, but with time its become part of truth in Indian consciousness- Ramayana and Mahabharata is the only History mentioned in Hindu scripture).Swami Dayanand has given a great example for this if God can do everything, then can he kill himself or can he create the god like him. The answer is NO. Then its clear God cannot do everything. The answer to this question is that: Some work has been done by God like creation, destruction, human death and life and controlling the wheel of karma. God doesn’t need anyone for these works. Theist should ask atheist whether you believe that universe is regular or irregular? The miracle is disrespect of natural law under regular condition. In real miracle is human imagination which he used in name of god for blackmailing innocent people to stay in power and higher post.Another reason for rising of theism in ego on scientific studies. Propagator of atheism has been egoistic on scientific development and they started to think that they are the highest power in this universe. Example before Newton, there was the Gravitational force, but the human was unaware of that fact. But human developed their capabilities to understand it by developing calculus this process known as discovery. The reality is that al discoveries were there before human origin only human framed it his own measurement for understanding purpose. while knowledge of the universe is infinite and the real known to that knowledge is nature itself. Newton itself written his thought about that.“I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.”Relationship of Dharma and ScienceThe question is that what is the relation between science and dharma. cause atheist thinks that they are born enemy to each other.  This ideology of atheism is transported and grown when European church was forcing humans to believe in biblical believe and anyone who confronts the challenge of biblical belief was killed by the church. Ex. Galileo killed because he challenges the church idea about the center of the universe. church punish him and many scientists. These atrocities turn into resistance and people of early Europe and now whole west considers that church is enemy of scientific knowledge. The crime had been done by officials of the church but blame moved to God and this is going on from last many decades that people who embrace atheism follow the blindly European idea of atheism without understanding that biblical and dharma were fundamentally different in nature.Now the question is remain same what is the difference between Science and dharma.Dharma and Science are not against each other but they are allies to each other.Science answer how this world is formed, dharma say why the world has been made. Science as saying how human born but dharma says why human born.Answering the philosophical question and religious thrust is not possible by science but that can be answered by Dharma. Hence Science and Dharma is the partner which can be described by words of Albert Einstein.“Science without religion is a lame and religion without science is blind.”This also asked by many atheists that if God exists then it should be proven by scientific methods. But the answer is that Mind, Intellect, Happiness, sadness, sorrow, summer, coldness, space all are without the size and can not be traced to human sense. Nationalism, Love, Lust is also similar in categories. But atheist believes in such things but reject God, This really questions their character of being neutral to things they believed. reality is that, cannot prove God is not mistaken of God but the inability of science. while in an ancient age which we called “Rishi” those were the ancient scientist has been discovered the truth of God by mediation and Yoga.Considering Riots and war is an act of god and responsible by God is foolishness. This is already clear that riots or war is the result of Human misunderstanding and race of supremacy within religions.  Example, the riots reason between Hindus and Muslims in 1947 was when Muslim objects Hindus that they can not do their festival in front of the mosque.  But the question is that if someone really doing worship of God how can a single noise disturbed him. That time Muslims made this is a reason of fight because of tension over Pakistan and Hindustan. All middlemen have given religious air to instigate the fire of riots that time.All the violence in name of religion is not related to God but human understanding of God, their thrust for power, gain , position. All the war is done under a narrow minded ideology while God has nothing to that ideology.For Original Blog Visit  Sanatana Dharma: Raise and Reason of Atheism (Series # 04)#smblogcontest

Bhagavad Gita Verse 4.2
 23 October 2019  

Be Sharp - In Gita Verse 4.2 This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost.What Krishna is saying - religion can never be taught, it can only be caught.In the ancient India all the master was giving the opportunity to their disciple to grow in consciousness. Because no one can teach you but you need to grasp through your awareness. When I say master was giving opportunity means master was creating circumstances in that circumstances disciple needs be be very sharp to pick up the message what master is saying. It is the silent message only through which religion can be taught. If you use the word it cannot teach you religion.If you give any words then it’s teaching certain beliefs. And no belief is religious, all beliefs make people stupid. Religion is an experience, not a belief. You will make them Hindus or Mohammedans or Christians, but that is not making them religious. And you are not interested, in fact, in making them religious; you are interested in making them Hindus, Mohammedans, Christians. You want them to belong to your fold and you are afraid of their intelligence. You want to kill it and destroy it before it is too late – before they start revolting, before they start thinking on their own. It is a greatest crime to force children into any religious belief. Help them to understand and tell them to find their religion.Master use to give the understanding. Krishna says that in that process people started to follow the religion, Buddha is different than Buddhism, Christ is not Christians, Mahavira is not Jainism, etc, but the people wanted to be follower of them. They missed the Buddha, Christ, Mahavira, they become follower so the succession was broken. People try to follow the religion but they could not become religious.Look around you everyone is in the race who has got more information regarding the scripture, they are not trying to understand and practise but they are interested in the words of Buddha, Mahavira, Christ, etc. Everyone is missing the point. All of us has potential to become Buddha, Mahavira, Christ, for that we need to drop the knowledge and go inside us, understand through our own wisdom, which is connected with the universe, then try to put in your action, see what happens, you will find certain reality of your is arising in you. Which is very delicate and subtle. You need to pick up, sharpness is needed, it is like dew drop it will disappear in no time.Master wants you simply to be yourself, whatever it is.His concern with the world, with people, is immense. He was teaching his disciples that when you meditate and you feel silence, serenity, a deep joy bubbling inside your being, don’t hold onto it; give it to the whole world. And don’t be worried, because the more you give it, the more you will become capable of getting it. The gesture of giving is of tremendous importance once you know that giving does not take anything from you; on the contrary, it multiplies your experiences. But the man who has never been compassionate does not know the secret of giving, does not know the secret of sharing.Look in your life, recollect the incidence when you were enthusiastic in your action, you was sharing everything. In the process there was different kind of joy, joy of giving. In your worldly life you were silent, means not that you were not talking, but only word of joy was coming out from you. You were feeling something which is coming in your action from very depath of you, which cannot be said in the words.As we become the follower and stuck to the scriptures the whole succession chain was broken. In the process we have lost this science.Krishna tells Arjuna that don’t follow my words, but when I am saying something be sharp and catch it, be it and act it.

CHAOS OF RELIGION
 14 March 2018  

I approached him once.“People say you know much, but you rarely speak. Why this silence?” I asked.“What should I speak?” He enquired.“Religion, I guess” I replied.“What about it?” He asked.“Why so much of strife these days. Why instead of uniting us it is dividing us?” I asked.“At times, people don’t really understand simple logic. Maybe they don’t want to hear it” He said.“What is it?” I asked encouraging further explanation.“The path of religion is more about walking than discussions. Those who reverse it and focus more on debates and arguments become philosophers, intellectuals, and fanatics. Those who don’t, and concentrate on walking gradually realize something valuable in the process.” He said.“But why so?” I asked curiously.“Ego filled discussions and sermons are always easy. It enhances your image and self-worth and people start following you, while silent walking takes away your identification. It means consistent giving up of your inner turmoil and that scares us.”He replied.“Why it scares us?” I asked.“The idea of giving up is so scary that humans can give up their lives, but not their attitudes and beliefs.” He replied.I nodded in acceptance.“The words pointing towards the truth is not the truth itself, but a mere reflection of it just as you see a reflection of yourself in water.” He said.“What it means?” I asked.“Truth is beyond words and is in personal experience. The sages uttered these words from a state of realization. In the absence of that realization words become your identification and that is dangerous. You can go to any extent to defend them according to your need and to satisfy your greed. Sadly, the image of truth appears more pleasing than the realization of it. This is the chaos of religion.” He replied back.

Bhagavad Gita Verse 4.22
 15 November 2019  

Be - In Gita Verse 4.22 He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions.Krishna is saying to Arjuna that the person who is be with oneself has gain everything. As the person who can be with oneself can love himself, once he love himself all the enmity will be dropped out. Our enmity with others are there because we have not learn to love ourselves. The who is be with himself has transcended his duality. He will be doing all the action and routine activity as we are doing but will not get involved with his doing.If religion has to be described than it’s only in one word Be. There cannot be any other word or any other religion then Be.Be and you arrived. All the other religion is nothing but the followers. Be is the only religion.Everything Converges in Your Being:You can create your own experience through the following process:Just sit under a tree. The breeze is blowing and the leaves of the tree are rustling. The wind touches you, it moves around you, it passes. But don’t allow it just to pass you; allow it to move within you and pass through you. Just close your eyes, and as it is passing through the tree and there is a rustling of the leaves, feel that you are also like a tree, open, and the wind is blowing through you – not by your side but right through you.The rustling of the tree will enter in you, and you will feel that from every pore of your body the air is passing. It is really passing through you. It is not only imagination, it is a fact – you have forgotten. You are not only breathing through the nose, you are breathing through the whole body – from every pore of it, from millions of pores. If you are allowed to breathe through your nose, but all the pores of your body are closed, painted, you will die within three hours. You cannot be alive just by breathing through the nose. Every cell of your body is a living organism, and every cell is breathing. The air is really passing through you, but you have lost the contact. So sit under a tree and feel.In the beginning it will look like imagination, but soon it will turn into a reality. It is a reality – that the air is passing through you. Then sit under a rising sun, and not only feel that the rays of the sun are touching you, but that they are entering you and passing through you, so you become vulnerable, you begin to feel open.If the ego is there, you are closed – for love, for meditation, for godliness. So first try to be more sensitive, more vulnerable, open, allowing things to happen to you. Only then can the divine happen, because that is the last happening. If you cannot allow ordinary things to happen to you, how can you allow the ultimate? Because when the ultimate happens to you, you will be no more. You will be simply no more.Kabir has said, “When I was seeking you, you were not there. And now, when you are there, where is that seeker Kabir? He is no more. So what type of meeting is this?” Kabir wonders, “What type of meeting is this? When I was there, the divine was not. Now the divine is there, but I am not. So what type of meeting is this?”But really this is the only meeting, because two cannot meet. Ordinarily we think two are needed to meet – how will the meeting be there if there is only one? So the ordinary logic says that for a meeting at least two are needed, the other is needed. But for a real meeting, for a meeting which we call love, for a meeting which we call prayer, for a meeting which we call samadhi, ecstasy, one is needed. When the seeker is there, the sought is not; and when the sought has come, the seeker has disappeared.Why is this so? – because the ego is the barrier. When you feel you are, you are so much that nothing can enter in you. You are filled with your own self. When you are not, then everything can pass through you. You have become so vast that even the divine can pass through you. The whole existence is now ready to pass through you, because you are ready.So the whole art of religion is how not to be, how to dissolve, how to surrender, how to become an open space.Krishna tells Arjuna that unless you are settele in yourself you cannot Fight Without Enmity. So merge in yourself, you will find your own love, and then you will fight but in that fight there will not be any enmity.

Book Review: My True Angel by Irshad Thalakala
 7 July 2018  

Book Title: My True Angel Author: Irshad Thalakala  Format: Paper Back  Total Number of Pages: 216  Language: English  Publisher: Invincible Publishers  Publishing Date: 16 January 2018  ISBN-10: 9387328201  ISBN-13: 978-9387328204This is a sweet tale of finding true love.Iqbal who works in an IT company Bangalore, meets the beautiful Rubina.Iqbal's love is unfortunately not reciprocated by Rubina.When he is trying to overcome from Rubina, he finds his true love from Payal.Were these meant to be together?Whether they could able to crack the religion barrier?Does destiny has other plans for Iqbal and Payal?My TakeThe title of the My True Angel gives a hint of love story and the cover of the book is simple and beautiful.  The plot is a blend of emotions, love, friendship, affection, loneliness, humor,  religion, and most importantly family values.This is the story of the protagonist Iqbal  software engineer from Kerala and moves to Bangalore for a job hunt and with the dream of finding an angel. Iqbal joins a software company and meets Rubina a Muslim girl from Delhi falls in love with her but Rubina rejects the the proposal and also complains the higher authorities of the company about harassing her because of it Iqbal was fired out. Then he joins new company and there he meets Payal. Payal was the first angel of his life who loves unconditionally without any expectation. Payal is Hindu and Iqbal is from Muslim orthodox family where chances of getting married with to other religion is strictly prohibited. Payal father was supporting to the marriage for the sake of his daughter's happiness but on the other hand Iqbal's family were not supporting to the relationship. Payal and Iqbal breakups there relationship for the parents happiness and try to move on in life with other proposal and promise to keep in touch. Later Iqbal gets engaged with third angel of his life Nazriya. After engagement he was back to Bangalore and meets his first angel of his life Rubina. Rubina apologize him for what she had done with him. Rubina and Iqbal becomes friends and Rubina asks whether his love for her still remains in heart. Iqbal met with accident. What happens to Iqbal and his angels to know more read the book.The author has portrayed each and every character with utmost significance of their own and every one of them has done justice to their respective roles throughout the story. Narration of the book is done well.Language is simple and lucid to read and connect with the story and being engaged throughout the story. All in all, a good easy book to read, a book which won’t require the use of a dictionary, a book which even an amateur reader would love to get indulged in. Pace is slow. The story flows like a movie. The book have been portrayed in such a way, that any reader will be able to connect with the story and live the journey with them.She was the true angel that God had sent with a healing touch. When I was low and depressed in life, she was the one who inspire me to live and not give up on loving people.I recommend this book to the readers who are seeking for a quick read or a light-heated romantic novel.Overall Ratings 4.5/5 StarsGrab the book here Amazon.in Amazon.comAbout the AuthorIrshad Thalakala, presently works as Technical Teach in IBM Bangalore. In the past he worked with Tech Mahindra, Tata Technologies and DRDO.  He is a serious writer and frequent writer of blogs and small stories. His latest novel “My True Angel” getting good response and appreciation from all over.He is from Thalakala, which is a town in the northern part of Kerala, situated in the lap of Western Ghats. He finished his primary education from Kasaragod, Kerala and his higher education from Mangalore, Karnataka. Other than writing he likes to explore different varieties of food. He also likes to travel.Here are some of links via you can contact Irshad- Facebook |Instagram  

Bhagavad Gita Verse 1.6
 25 May 2019  

Patience Is Very Active - In Gita Verse 1.6 There are the mighty Yudhāmanyu, the very powerful Uttamaujā, the son of Subhadrā and the sons of Draupadī. All these warriors are great chariot fighters.Duryodhana was so impatience that in his anxiety to win the war, he was not knowing what he was speaking. He says that the very powerful Uttamaujā, the son of Subhadrā and the sons of Draupadī, it means his and his brothers sons are not worthy, not powerful. Even though Pandavas sons were taken care and brought up by others as they lost their empire in gambling, and were in exile. Whereas Kauravas themselves had brought up their children. By saying this he conveyed that he and his brothers had failed as parents in bring up their children.When we are in the grip of desire, anxiety and anger religions says don’t do anything in that moment of anger - wait.Haste is one of the greatest diseases of present day, because it has made many things impossible which could have happened with a little patience.On your part great patience is needed, and a trust that the whole existence is in support of all those who are trying to grow spiritually. It is not you who are trying to grow spiritually; it is the existence which through you, is trying to reach its pinnacle.Patience is very alert, patience is very active, patience is very expectant. If you are waiting for somebody — a friend is to call on you — you may be sitting just by the door, but you are very attentive, alert. Any noise on the road, any car passing by, and immediately you start looking: maybe your has friend come? The wind on your doors , and suddenly you are alert: maybe he has knocked…. Dead leaves in the garden moving hither and thither, and you come out of your home; maybe he has come…. Patience is as active as that. It is a waiting. It is not dull, it is very radiant. It is not unconscious; it is not like a stupor. It is like a flame burning bright. One waits. One can wait infinitely, but one waits, expectant, active, alert, watchful.People are in a hurry, and religion is such a tree that it needs patience. It needs infinite patience. It needs no-hurry. If you are in a hurry, you will miss what religion is. Religion is not somewhere in temple or as followers. Religion is where you are. In this moment.If you are in a hurry, if you are in haste, you will never know the taste of its existence.Impatience also shows that you are not trusting your dreams, you are not trusting your totality of longing. Patience simply means: I will wait, whatever time it takes for the spring to come — but I will not wait patiently; I will wait with a heart throbbing, desiring, waiting… each moment, day in, day out. Waiting for the ship is a very total action on your part — because the action is total, your trust is total.One cannot predict when it will come. Only one thing can be said emphatically that if you are impatient it will not come. The more impatient you are for it, the less is the possibility, and if you are patient, it is bound to come. The more patient you are, the closer it is. If your patience is absolute, then it can happen right this very moment. But everything depends on patience. Patience is prayer and patience is trust and patience is love.Pandavas patience had courage to hold the present moment and the given resources. It was active, alive, in gratitude. Even the soldier of their army were ready to be participant in the war. While Duryodhana’s impatience was dead - why dead - as his disrespectful action was not allowing anyone to take any action. Before the war could start he had already lost the war. As his whole army were dead through inaction before the war had even started. His army was not a participant in the war. To achieve our goal we need our supporting team to participate.Recollect the moment when we don’t allow ourselves or the people around us to use the available resources, the whole environment becomes tense. Suddenly we feel everything is dead.Patience is nothing but a fragrance of trust. The night is dark but one trusts that the dawn is coming. Each passing moment the day is coming closer and closer. Maybe the night is actually becoming darker. In fact it becomes darker before the dawn comes, so the actual may not be helpful to the possible. The actual may be saying, ‘What are you doing? What are you waiting for? The night is getting darker than ever before. The dawn must be going further away and the distance is growing greater. This is simple logic: the night is getting darker so the dawn cannot be very close. You are losing track! There is no point in waiting any more.Your mind is constant!y hijacking you from the present moment — either into the past or into the future, but it never allows you to be in the now, to be here. By infinite patience is meant that “I trust, I am not worried. I am not rushing for tomorrow. I will rest in this moment. I will allow this moment its totality. I will explore this moment with my totality.” Then immediately, within a split second something wells up within you, something overwhelms you: a kind of music, a kind of melody, a feeling of well-being, as if everything is as it should be, you are at home, nothing is needed, all is perfect.That feeling is bliss — that everything else as it is, is right; it is absolutely okay, it cannot be better. That feeling is bliss, but that feeling is possible only when you relax, are patient, unhurried. And that’s what meditation is all about. Spirituality is nothing but a style of life, of living moment to moment, without hankering for the future… just living the present so totally that the mind has no time, no space, to go anywhere else… so absorbed, so utterly involved, drunk, with the present.Bliss is something that comes to you from the beyond — not created by you but only received. One has to learn how to wait for it; one has to learn the art of waiting. Patience, infinite patience, is needed.

Bhagavad Gita Verse 2.54
 19 August 2019  

Imitation - In Gita Verse 2.54 Arjuna said: O Kṛṣṇa, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak, and what is his language? How does he sit, and how does he walk?Arjuna’s query is from the mind. He asked regarding the person whose consciousness is thus merged in transcendence. How he will speak, his language, walk and sit. All this is imitations. Nothing to do with your own transformation. He thinks that by asking this question and then knowledge of all the etiquette if I will follow then I will be back in my consciousness. This is an illusion. Nothing can happen on the contrary we fall more.Arjuna wanted to imitate:Imitation is very easy, and the whole culture and society depends on imitation. Everybody is telling you how to behave, and whatsoever they are teaching you is nothing but imitation. Religious people - the so-called religious people, the priests, the theologians - they are also teaching you, "Be like Jesus, be like Buddha, be like Krishna." Nobody ever tells you, "Just be yourself" - nobody. Everybody is against you, it seems. Nobody allows you to be yourself, nobody gives you any freedom. You can be in this world, but you must imitate somebody.People are imitative and imitation is bound to be unintelligent. They want to do exactly the things which others are doing. That destroys their freshness. Do things in your own style; live your life according to your own light. And even if the same situation arises, be alert to find a new response. It is only a question of a little alertness, and once you have started enjoying... and it is really a great joy to respond to old situations always in a new way, because that newness keeps you young, keeps you conscious, keeps you non-mechanical, keeps you alive.Imitation is a substitute for understanding, and a very poor substitute. If understanding is there, there is no question of imitating or of following: you will follow understanding. Keep this very clear: if you follow your understanding, you will be following me. By and by you will see that your path and my path are running parallel. By and by you will see that you are following me if you follow your understanding. If you follow me and forget your understanding sooner or later you will see that I am gone and you are left in darkness. The real way to follow me is not to follow me but to follow your understanding - then even when I am gone you will be following me. It looks paradoxical but Zen is paradoxical.The characteristic of the first sort of religion is imitation. It insists on imitation: imitate Buddha, imitate Christ, imitate Mahavir, but imitate. Imitate somebody. Don't be yourself, be somebody else. And if you are very stubborn you can force yourself to be somebody else. You will never be somebody else. Deep down you cannot be. You will remain yourself, but you can force so much that you almost start looking like somebody else.With imitation let’s understand a few things about illusion. Illusion means to see as it is not. Truth means to see as it is. Whatsoever we see is illusion, because we involve ourselves in our seeing; our experience does not remain objective, it becomes subjective. Whatsoever is out there, it does not reach us as it is. Our mind distorts it, embellishes it, ornaments it, prunes it – making it bigger or smaller and changing it into many, many forms.The biggest change and the deepest illusion is that we associate ourselves with everything, which in fact we are not associated with at all. As soon as we are associated the reality is lost and the dream projection starts appearing true. For example, we call a thing ‘mine’ – ‘my house’… the house which was there when we were not and which will still be there when we will be no more. Something that can be before I am, and will continue after I am not, which does not disappear with my disappearance – how can it be ‘mine’? If I die this moment my house does not collapse or disappear, in fact it will not even know that I have died – then what kind of association can there be between myself and that house? What is the relationship? Tomorrow someone else will live in that same house and call it ‘mine’. Yesterday somebody else was living in it and he was calling it ‘mine’. Who knows how many people have stuck their ‘I’ on that house, and have passed away? But that ‘I’ never sticks onto the house, and that house does not belong to anybody; the house belongs to itself.In this world everything belongs to its own self. If we can understand this properly, we shall be able to shatter the illusions easily.Arjuna when wanted to imitate he forgets - Each man is born with a unique individuality, and each man has a destiny of his own. Imitation is crime, it is criminal. If you try to become a Buddha, you may become an imitation Buddha. You may look like Buddha, you may walk like Buddha, you may talk like Buddha, but you will miss. You will miss all that life was ready to deliver to you. Because Buddha happens only once. It is not in the nature of things to repeat. God is so creative that He never repeats anything. You cannot find another human being in the present, in the past, or in the future, who is going to resemble you exactly. It has never happened. Man is not a mechanism. He is not like Ford cars on an assembly line; you can produce millions alike, exactly alike. Man is a soul, is individual. Imitation is poisonous. Never imitate anybody, otherwise you will be a victim of the first sort of religion, which is not religion at all.

Bhagavad Gita Verse 2.21
 18 July 2019  

Emperor And Bagger - In Gita Verse 2.21 O Pārtha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill?Krishna is saying when you become your subjectivity, soul, who is part of universe, means everything is included in you and you are included in everything.When Arjuna he was conscious of himself he knew very well regarding his assignment, in his consciousness towards the self he never had such questions. Only when he become unconscious towards the self - means disconnected from his subjectivity - he is feeling separate from the universe. When he is separate from universe and not part of the whole, his mind will grip him logically. He is right now talking the language of a beggar.Recollect incidences from your life when you are stuck in a problem how you had present yourself and when you are focused on finding the solution how you present yourself. Circumstances are same but you are different. We are always conscious but in problem or in solution that makes the whole difference. When your focus is on problem you will notice your behaviour will be like a beggar and when your focus is on the solution immediately you will find that you become emperor.Why - in spirituality or now a days there is a kind of awareness that has come to learn to be comprehensive; it has to be for creativity, for art, for consciousness.So that we can focus on the solution and whatever our act or do that can become growth for you and universe.Through scientists we have realized that focus is always on solutions and possibility, this is the foundation of their growth. Through science not only scientist has grown but the humanity has also grown. Life has become more easy than a decade before. Definitely there are some shortcomings in that. But overall everyone’s life has become more easy, connected with everything etc. Like religion, science is taking end result as resources. They don’t stop with any result. They move on. Religion calls it flow and science calls it move on. It’s the same thing.Your own experience will tell you that when you are focus is on the solution and working on solutions rather than on problem and on goal, you are more relaxed. This relaxation is sign that you are connected with yourself. Stress is always created because when you are not connected with yourself, but with outside world, including so called God.In my blog Bhagavad Gita Verse 2.4, I have wrote regarding Ramakrishna, how Ma Kali was hindence for his enlightenment.Till the time we don’t learn to connect ourselves with our subjectivity we will be beggar and will run away from our responsibility. Let the self-Alertness be foundation of our life. If you are self-alert and focus on your solution, it will be first step towards becoming emperor. It’s the first step life of bliss. I am not saying happiness or unhappiness. I am just saying blissful life, by which you can become eligible candidate to deliver you assignment of universe.Arujuna is eligible candidate to deliver his assignment of the universe. Fight Without Enmity. Just when he has to deliver his assignment he become unconscious towards himself. Krishna is reminding him and giving him wake call very gently.Once a man has found the consciousness in himself, he has found the key to the ultimate.Any education that does not teach you to love your body, does not teach you to be compassionate to your body, does not teach you how to enter into its mysteries, will not be able to teach you how to enter into your own consciousness.The body is the door, the body is the stepping-stone. And any education that does not touch the subject of your body and consciousness is absolutely not only incomplete, it is utterly harmful, because it will go on being destructive. It is only the flowering of consciousness within you that prevents you from destruction, and that gives you a tremendous urge to create – to create more beauty in the world, to create more comfort in the world.As Krishna could see that Arjuna by becoming alert towards his body, so with whisper and wake up call is needed to Arjuna.

Bhagavad Gita Verse 4.12
 5 November 2019  

Bondage And Freedom - In Gita Verse 4.12 Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world.Krishna is telling us how we are after everything in the world. We are after desire so we want to achieve something, we want to live in the duality and not in unity. As a result to achieve the goal we are missing the present moment.Look in your life - we are so much in a hurry to achieve the goal that we are ready to do anything. Any kind of rituals, anyone to follow. Fake Guru, fake God. but this has got nothing to do with religion. Remember that whenever we are after the goal, this not the religion.The person who is in this moment and responding to this moment is religion. Everyone needs to act but what’s difference between the person who is after the goal and person who is responding to the present moment is only one thing the person who is after the goal he is in bondage and the person who is responding to the present moment is from freedom.What is bondage? – bondage is something which you have to do as an obsession, as a compulsion. You never wanted to do it and you have to do it. You have to go against yourself, whatever it is, it is a bondage. If you are just floating and it is what you always wanted to do with your total heart, your total being, it is freedom. Now let me state it as a paradox: if you are free as an obsession, in your freedom is bondage. If you are a slave with total acceptance, in your bondage is freedom. It depends. It is the attitude, not the situation. So only you can know about it, what it is.Unless we learn to give, we will not be able to come out of the attitude of bondage, running after the achievements and not responding to the present moment. Bondage means kind of stuckness, not flowing, giver means flowing.Let me explain to you who can be Giver by this Zen story.Giver should be Thankful:It happened with Dozo, a Zen monk. A rich man came to Dozo with ten thousand gold coins. That was a very big amount. He was going to gift it to the temple where Dozo was the priest. Dozo accepted it as if it was nothing. The rich man became agitated. He said, “Do you know these are ten thousand gold coins?”Dozo said, “You have said it so many times, I have heard it so many times. You have said it already too many times — do you think I am deaf?”The man was just asking for thanks, only thanks, nothing more. Then he said, “Ten thousand golden coins is a big amount, even to me. I am a very rich man, but that amount is very big.”Dozo said, “What do you want? What are you really asking? Are you asking for some gratitude? Are you asking that I should be thankful to you?”The man said, “At least that much can be expected.”So Dozo said, “Take your gold coins back. If you want to really give them to this temple, you will have to be thankful to me that I accepted.”When Dozo says that you should have to be thankful to me - means in the present moment you are responding to others for what they have done for you. Not that you are expecting anything from others even if it is thanks. Your expectation shows that you have attachments and goal for your giving but when you are thankful to others it shows that what you did was from freedom to give and share your belonging with others. Your are sharing with others because you are overflowing with the universal energy of love, and to express that you have given something in material.Krishna tell Arjuna that all your bondage reflecting in your words. And not respond to this moment. If you want to respond to this moment then your question would be not from bondage but what are other alternatives, when you will be Fighting Without Enmity, is to be considered. This is freedom. Same circumstances either you can act from bondage or from freedom.

Bhagavad Gita Verse 3.36
 14 October 2019  

Pseudo Religions - In Gita Verse 3.36 Arjuna said: O descendant of Vṛṣṇi, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force?Act can be sinful or virtual when we act from our mind, our unconsciousness. As when we become unconscious towards the self we forget our connection with the universe. In that unconsciousness we don’t understand why and how we can respond in this circumstances. When we are unconscious we forget the discipline of the universe, means to respond in original way to this present moment.Universe is not repeating any thing, neither it want us to repeat anything. It always wants us to respond originally, uniquely.All of us seen the child - how they respond everything is totally unexpected, their anger is also original. This is the reason that they don’t carry any guilt after the anger.Sin and virtue means we are not original in our act and we carryforward it with guilt, anxiety, or any other emotions.Be fresh, be original in your act, respond to the present moment, and you will find there is no sin or virtue. In my Bhagavad Gita Verse 2.39, I wrote regarding Be original.Sin is a technique of the pseudo-religions. A true religion has no need of the concept at all. The pseudo-religion cannot live without the concept of sin, because sin is the technique of creating guilt in people.You will have to understand the whole strategy of sin and guilt. Unless you make a person feel guilty, you cannot enslave him psychologically. It is impossible to imprison him in a certain ideology, a certain belief system. But once you have created guilt in his mind, you have taken all that is courageous in him. You have destroyed all that is adventurous in him. You have repressed all possibility of his ever being an individual in his own right. With the idea of guilt, you have almost murdered the human potential in him. He can never be independent. The guilt will force him to be dependent on a messiah, on a religious teaching, on God, on the concepts of heaven and hell, and the whole lot.To create guilt, all that you need is a very simple thing: start calling mistakes, errors - sins. They are simply mistakes, human. Now, if somebody commits a mistake in mathematics - two plus two, and he concludes it makes five - you don't say he has committed a sin. He is unalert, he is not paying attention to what he is doing. He is unprepared, he has not done his homework. He is certainly committing a mistake, but a mistake is not a sin. It can be corrected. A mistake does not make him feel guilty. At the most it makes him feel foolish.What the pseudo-religions have done - and all the religions of the world have been pseudo-religions up to now - is to have exploited mistakes, errors, which are absolutely human, and condemned them as sin. Sin means it is not a simple mistake: you have gone against God; that's the meaning of the word sin. Adam and Eve committed the original sin: they disobeyed God. Whenever somebody condemns you as committing a sin, he is saying in some way or other you are disobeying God.When Arjuna asks “what is one impelled to sinful acts” - he is saying as per the scriptures and not from his own experience. Not from his uniqueness, not from his originality. He just wants to repeat the scriptures to run away from responsibility and did not want to act as a part of whole, because if he is part of the whole he has to be original in his response. He cannot repeat, he cannot be imitators. When he says something from the scriptures means he wants to repeat, he want to imitate. Even if you will imitate Buddha you will miss him.Whole is not concerned with your doing, it is concerned with your doer. And once that doer is awake, it is impossible to do anything wrong. Then whatsoever you do is right. So if you ask what is right, what is wrong: anything that you do consciously is right, anything that you do unconsciously is wrong.

Bhagavad Gita Verse 2.14
 11 July 2019  

Non-Doer - In Gita Verse 2.14 O son of Kuntī, the nonpermanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed.In this verse Krishna says that just allow everything to pass, definitely when winter is there we feel cold and in summer we feel hot but don’t get disturbed by it, allow it to pass through you everything, without any resistance. In winter we need to wear woolen and in summer we need to wear cotton, then wear it, but if you resist the winter by not wearing woolens you create trouble for yourself. In the summer if you continue to wear woolen then also you will create trouble for yourself. As season changes in total acceptance if you change your clothes you will not create any trouble or disturbance.On the contrary you will be able to focus on your present moments act and assignment.Recollect incidence in your life if you are thirsty and don’t drink water then how emotionally you get disturbed and in this disturbance you will not be able to focus on what you need to do or act in that moment.Misery arises because we don't allow change to happen. We cling, we want things to be static. If you love a woman you want her tomorrow too, the same way as she is yours today. That´s how misery arises. Nobody can be certain about the next moment – what to say about tomorrow?Religion says: That which is, allow it to happen. All that you can do is: Please don’t disturb, just allow it to happen. Remain alert and passive and then there is no need to come to me – I will come to you. Many times I have already reached you – whenever you were silent. So this is not a theory; many of you even know it from experience, but you interpret this also.Don’t interpret. When you feel the presence, allow it to happen. If you allow it to happen, it will materialize more and more. It is possible and your questions will be answered. Be more meditative and then you are nearer to universe. Once you are totally meditative you are universe. Then there is no difference.One more thing is : the more you meditate, the less there will be to be asked. Questions will drop, because questions belong to a non-meditative state of mind. They arise in a non-meditative state more and more. One question is answered, ten more arise out of the answer. Mind is a great question-creating force. It goes on creating questions. You give the answer and the mind jumps on it, tears it down, and creates ten more questions. When you are meditative, less and less questions will be there.This will look paradoxical to you, but it is true.When there are questions there will be no answers; when there is no question the answer is there. The answer comes only when you are not questioning. Non-questioning will happen to you through meditation.Don’t think that there are as many answers as there are questions. No, there is only one answer. Questions are millions, the answer is one. Diseases are millions, medicine is one. Only one – and all is solved. But that one cannot happen to you because you don’t allow it to happen. You are so afraid of allowing anything to happen.This has to be learned. This is the only discipline – losing your fear, dropping your fear, and allowing things to happen. The river is flowing; don’t push it! There is no need, it is flowing by itself. You just wait on the bank and let it flow. If you are courageous enough, then drop yourself in the river and flow with it. Don’t swim, because swimming means fighting – just float.When religion says allow it to happen and become passive simply means that be natural. If you are thirsty drink water, if you are hungry eat, if you are sleepy sleep, don’t hinder , allow. This is passive act, non-doer.Krishna tells Arjuna don’t resist your assignment of universe, Fight Without Enmity. Be Non-Doer.

Anonymous Writer online
 7 July 2018  

I was on my way to pick up my friend Roshan at his office. We planned for a lunch at the nearby restaurant.I started a bit earlier from my room in my new car, which I got recently in a lucky offer for shopping. Initially I can't believe it. Later on, I have to. Everyone in my family felt so happy for it and some of my relatives felt jealous too.On the way, I saw someone standing and asking for lift.I stopped the car and asked him "where do you want to go ?"He told me that he was going to attend an event in the nearby auditorium. The auditorium was on the way to Roshan 's office. So I asked him to get in.He was about six feet tall, broad shouldered, with thick black hair, blue eyes, and a smile on his face. He introduced himself as Aravind.He was talkative.We reached the auditorium within a few minutes and he got down the car and asked me to join along with him for the event. I told that I was going to meet my friend for lunch. He asked politely to join with him for sometime. He told that his friend will attend with in a short period.Untill then he asked me to accompany him. Still I have half an hour left for lunch and Roshan's office was near. So I agreed at the end.No one would have agreed for this deal unless me because he was a stranger but his behaviour made me to agree. He told that the event will be special.The auditorium was well decorated and almost full. We seated in the very first row which made me somewhat uncomfortable. It seemed to be a debate between the existence of God and science. Two groups were present in the dais probably one supporting God and the other science.Aravind got a call and he went out as the voice was not clear .The event has begun. Almost everyone involved in the discussion present in the dais.I waited for Aravind to come back but he wasn't. I am getting out of time and I thought to leave the auditorium but I thought it seems to be unfair to walk outside when a serious debate is going on.I thought for a while and I walked closer to dais and stood at the centre and asked them that I would like to express my opinion to which they all agreed."I am sorry for the interruption. I am Prashanth, an Android games developer working for Nextwave multimedia.I don't think both God and science are opposite to each other.Basically science is the study of structure and behaviour of physical and natural world through observation and experiment. And it clearly mean that it is not a separate entity. All the knowledge, information obtained from human inventions and discoveries is collectivelly called science. So it is clear that if scientists found the proof for the existence of God, then science has to accept the god but it may define in it's own terms.And I believe one day it might happen.Due to lack of communication and misinterpretation, people misunderstood the concept of God in olden days.""Then, why different religions exist ?" asked someone among the crowd ." That's what I am speaking about. Hope you understand better if you re-think my words. ""Then where can we find God ?" asked someone who is present in the dais .I smiled and replied " If I time travel and reach 1400 A.D and ask the working principle of aeroplane, he might wonder what it is because the question had no appropriate answer at that time. But now the time has changed and things too. I think you got my point."" I am a Christian. I believe only Bible. Why should I read Vedas , Quran,etc ?" asked someone." Peace and love is the essence of every holy book. It’s we the humans who judge each other based on caste and religion. God has no discrimination.Many people in the name of religion corrupted the term "God" .If you go through rig Veda, it is completely science which explains most important principles like big bang, electro magnetic field , conversion of mass and energy, etc.But no one has time to go through all these serious subjects. Now scientists were shocked to see the their research results are completely matching with the science mentioned in Vedas and some other sacred tests.The discovery that the universe is expanding was one of the great intellectual revolutions of the 20th century.The Quran and the Bible mentioned the expansion of the universe even before the invention of the telescope!According to Rig Veda, INDRA is Electric power , SOMA is Electric Charge. Agni is Photon, Vayu is FIELD!RUDRAs are Radiation. Maruts are Radiation Pressure and Aswins are MAGNETIC Poles! Varuna is ELECTRON, Mitra is PROTON and Aryama is NEUTRON.We are not aware of these important facts. And we don't know the actual  meaning which is written inside any holy text. For this reason,the confusion arises and which finally lead to wrong paths."" I am a devotee of Lord shiva. I believe he is the only God .Then why people worship many gods ? What do you say ?" asked a devotee of Lord Shiva." We are not only the creation by creator. We are just one among the infinite creations by the creator. God is the name used to represent the creator.God is not associated with any religion.And more importantly, we are living in this tiny planet called Earth in the solar system of milky way galaxy. But he is mighty and collection of infinite energy in the universe. He doesn't care with the name because people call creator with different names for their ease. How we, being humans can name the supreme power of universe ?And, A TV channel changer is called Clicker in England but Remote control everywhere. Do you know that ?""Yes , but ....."" Thank you gentlemen. That is your answer."Finally I would like to say God is the only answer for every question which don't have a reasonable answer yet and science is the answer for every question whose answer was discovered or invented."And I stepped down the dais and the auditorium filled with silence and surprise. I walked out immediately.Then,I got a call from Roshan. He told me that their office building caught fire and the situation was serious.I reached his office with in a short period and I found Roshan standing there in the crowd. He spotted me quickly and came towards me .He told "It was really horrible situation. I was helpless in third storey and the fire was spreading everywhere and suddenly a guy came and saved me . At that moment , I was speechless and even unable to thank him ....""Who was he ?" I interrupted."After Saving me, he went to rescue my colleagues too. Later I lost him but I remember he told his name Aravind...."I was shocked to listen the name Aravind."Is he that Aravind whom I met ? If not who is he ?" I asked myself."God...." a small inner voice whispered in a low tone.[ The usage of word "God" was misused and loosing it's importance day-by-day.Generally, we use the word "God " as an answer for every question whose answer is still a mystery like "only god must know..."  So try to know the facts behind the god and sacred texts not behind religion, which is just a man made and adopted system. Finally ,don't misuse the word "GOD ".]

Do School Need To Impart Sex Education?
 26 February 2018  

Sex education or in broad terms “sexuality education has been a topic of great brainstorming in India lately. Just like every other idea it also has its own set of protagonists and antagonist. While supporters (I’m also one of them) cite “better knowledge about sexual health and well-being” as a reason, opposers bring religion, tradition and culture to support their stand.Sex as we know it has been a taboo in India. People are not comfortable talking about it even though it’s as natural part of life as breathing. You can talk and discuss every other part of the body, their functions, diseases that affect them, the causes and remedies of these diseases but about your reproductive system? NOPE, that makes you mean, ill-mannered, ill-cultured douche and what not. You may find many saying that sex education is an obscene western concept and India with all its culture and traditions doesn’t need it. Yeah right! As if we reproduce by ‘photosynthesis’. Though the list of myths about sexuality and sex education is endless, Here we’ll try to bust some of them.MYTH NO. 1: Sex education teaches children to have sex at an early age.NOPE, It doesn’t teach children to have sex at an early age. It teaches them to understand their reproductive system just like any other part of the body. It teaches them about the changes they’ll be experiencing at puberty and how it’ll affect them. It teaches them how to handle and be at par with these changes. It teaches them about the the social, psychological and biological aspects of a leading a healthy sexual life. It teaches them about sexually transmitted diseases and their prevention, birth control measures, sexual abuse and its prevention etc. A healthy sexual life doesn’t only include the physical act of sex but the overall sexual well-being.MYTH NO. 2: Keeping children away from these things will keep them innocent, well-mannered and cultured.Well, certainly not. Children are always curious to know about everything and it applies to sex as well. Not telling them about these things will make them search for this information through some other medium which includes friends, internet and even porn. Chances are very high that these mediums will give him/her a half-baked truth and fill his head with myths about sex. It will only leave him more confused and disillusioned. I once checked a forum of sexual awareness people often used to ask their questions about sexuality. There I found teenagers asking if watching porn will make them pregnant or applying semen to face will make their skin soft. What do you think is the reason behind all these myths? Just one i.e. not talking to them about sex. That way they don’t get their information from credible sources and accept myths as truth.Not talking to them about it will also make them too naïve to understand the difference between a casual touch and an intent of sexual molestation. As we all know that sexual abuse among children aged 5-12 is a grave problem in India. About 30% of the minors are sexually abused in some forms or the other. That is a very gruesome figure and a great cause of concern. A percentage of these crimes happen because children are not aware about it. Making them aware will definitely reduce these incidents by a great margin.MYTH NO. 3: India doesn’t have cases of teen pregnancy like Europe. Why do we need this?A grossly misinformed statement. Child marriage is still prevalent in many parts of India and it sure results in teen pregnancies. Actually the number of teen pregnancies in India is 62 out of a 1000. This is higher than Europe and America. Educating children about birth control measures will lessen the cases of such pregnancies thus saving many lives in the process as the cases of death of teen mothers while delivering the baby is dangerously high.MYTH NO.4: Children should not be told about things like homosexuality which is against nature. It will make them homosexuals.Homosexuality is not against nature. It is as natural as heterosexuality. Telling someone about it will not make them homosexual. Sexual orientations are decided by genetic factors ant can’t be changed just by knowing about all other orientations. Knowing about it will only make them accept the diversity of orientations and looks look at homosexuals with inferiority.MYTH NO. 5: What about the culture?Our culture never shunned “sex and sexual” from being discussed. In fact we had many scholars like Vatsyayana who did extensive research on this topic. His research is still a source of extensive learning on this subject. It’s the Victorian era moral codes imposed by European colonizers in the disguise of tradition and religion which is confused as Indian culture here. So, the bottom line is that you can educate children/teenagers about sexuality while Indian culture will remain totally safe and sound.

Bhagavad Gita Verse 4.15
 8 November 2019  

Live Fully - In Gita Verse 4.15 All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of My transcendental nature. Therefore you should perform your duty, following in their footsteps.Krishna tells that the person who is watcher of himself knows life is flow, and aliveness of the life is in the flow and not in stuckness. When they have acted this way there is no difference between them and Krishna. When they have experience the fruitlessness of ego and understanding of present moment, they acted exactly like Krishna. They act but in that act there is freshness, fragrance of present moment, aliveness, and no expectation of fruits at all.This watchfulness, this witnessing is the ultimate secret of creating a religious life, of creating a life of transcendence, a life of spirituality, of enlightenment, of buddhahood.Transcendence — neither positive nor negative. Be a watcher: witness both. When there is day, witness the day, and when there is night, witness the night — and don’t get identified with either. You are neither the day nor the night; you are the transcendental consciousness. Become more and more centered there in that transcendence. True religion is not positive, nor is it negative. It is neither via negativa nor via positiva; it is via transcendence.Buddha used to say, ‘My path is the middle path.’ That is the path of transcendence,MAJJHIM NIKAYA, because he said, “Everywhere, excess is prohibited. Always choose the middle.” The exact middle is the point beyond. If you can find the exact middle ground between two opposites, two rivals, you have gone beyond them, you have reached a transcendence. The transcendence opens just in the middle; the middle is the beyond.Transcendence is not repression. Transcendence is a natural outgrowing — you grow above, you go beyond — just as a seed breaks and a sprout starts rising above the ground. When sex disappears, the seed disappears. In sex, you were able to give birth to somebody else, a child. When sex disappears, the whole energy starts giving birth to yourself. This is what Hindus have called DWIJA, the twice-born. One birth has been given to you by your parents, the other birth is waiting. It has to be given to you by yourself. You have to father and mother yourself. Then your whole energy is turning in — it becomes an inner circle.You don’t have to transcend anything. You have to live everything that is natural to you, and live it fully, without any inhibition — joyously, aesthetically. Just by living it deeply, a transcendence will come. You are not to transcend anything. Remember - A transcendence will come by itself, and when it comes by itself it is such a release and such a freedom. If you try to transcend, you are going to repress, and repression is the sole reason why people cannot transcend; so you are getting into a vicious circle. You want to transcend, so you repress, and because you repress you cannot transcend, so you repress more. As you repress more, you become more incapable of transcendence. Live it out fully, without any condemnation, without any religion interfering with your life. Live it out naturally, intensely, totally — and a transcendence comes. It is not your doing, it is a happening. And when it comes by itself, there is no repression, there is no antagonism.Unless you transcend sex the mind will play the last trick, and it will be the winner, not you. But repression is not transcendence, It is escape. Move into desire with full awareness; try to be in the sex act but alert. By and by, you will see the emphasis changing: the energy will be moving more into alertness and less into the sex act. Now the thing has happened, the basic thing has happened. Sooner or later the whole sex energy becomes meditative energy, then you have transcended. Then, whether you stand in the market or sit in a forest, apsaras cannot come to you. They may be passing on the street but they will be there no more for you. If your mind is there absent apsaras become present; if your mind is not there present apsaras disappear.A person who has understood that sex has to be transcended is not even worried about transcending it, because transcendence comes through experience. You cannot manage it. It is not something that you have to do. You simply pass through many experiences, and those experiences make you more and more mature.Enlightenment has nothing to do with knowledge. It is freedom from knowledge, it is absolute transcendence of knowledge. It is going beyond knowing.Neither Krishna nor our Rishis has ressistated sex. All our ancient Rishis were married and living with their family. Unless we live everything fully we cannot transcend anything. Krishna says who has lived fully they have understood My transcendental nature. So he tells Arjuna right now you are in the middle of this war, fight with full awareness and you will be able to perform your duty.

Kalimpong Tour
 11 September 2019  
Art

Kalimpongis located in the northern part of West Bengal.  It is adjacent to Sikkim and is near the Teesta River. The most important factor that makes Kalimpong special is the weather of this place. Kalimpong is blessed with alpine weather. Kalimpong has a peaceful environment with lots of monasteries, temples, and churches that landed over this place and also Kalimpong consists of panoramic views of  Himalayan ranges. Apart from its peaceful environment Kalimpong also consists of bustling bazaars. Apart from everything the main attraction of this place is it pose people. In Kalimpong, people believe living in an organic way and everyone loves to preserve their culture and tradition and also loves to add the essence of culture and tradition in their way of adapting in a modern environment. Here people love music, poetry and art pose. Art is the best form to get high and a pose, this quote is really applicable upon the people of Kalimpong. The pose streets of Kalimpong is filled with talents. Kalimpong is famous for its nurseries and orchids.Kalimpong is an important flower producing center. There are a number of nurseries present in Kalimpong. Kalimpong excels in the production of nurseries across the town and can have a look upon the collection of flowers, orchids, and cactus.PEOPLE: The main tribe that belongs during ancient times to Kalimpong was the Lepchas, but nowadays, Nepalis could be seen her. Other native tribes residing in Kalimpong are Bhutias, Newars, Sherpas, Limbus, Gurungs, Tamangs and many more. And among the non-natives, it is home to Bengalis, Biharis, Tibetans and so on. Irrespective of caste, creed, and religion, the people used to live together with great courtesy and friendly.LANGUAGE AND RELIGION: The main language spoken in Kalimpong is Nepali. Other main languages for conversing with tourists are Hindi, English, Tamang, Limbu, Lepcha, Bengali.Hinduism is the main prominent religion followed in Kalimpong but Buddhism, Christianity, and Islam are also equally treated.LOCAL FESTIVAL: Local festival of Kalimpong celebrated with great fervor, joy and bliss are Christmas, Diwali, Dushera, and Losar. Lepcha Museum and the Zang Dong Palri Monastery are the two places that give you the complete idea of the cultural skill of Kalimpong.FOOD: Kalimpong is really incredible and simply fabulous in eating out. Though one could not see innumerable chic and stylish restaurants on the hill station it completely satisfies the hunger of its visitors with small, simple and wayside stalls. The main snacks that are liked by the local people and tourists in Kalimpong are momos and Thukpa.On the priority people of Kalimpong love to eat Tibetan and Chinese food. There are many restaurants and small eateries that offer these two cuisines and other than these one could also find them serving Indians as well as Mughlai Cuisine also. Then if your taste goes with western cuisine, then also there are few restaurants that serve this style of food. For top-class Chinese food, you must go to China Garden. The Goods Garden Retreat and the Sana Hill Top are must-try ones, for eating mouthwatering momos, try Gompus but for vegetarian momos, move to Shikhar, Unique and stalls on the roadsides.          PLACES TO VISIT IN KALIMPONGDEOLO HILL: Deolo Hill is the highest point in town and is among the famous Kalimpong tourists places. On a clear day, you can view the mighty Himalayas, the neighboring states and the surrounding villages to Relli and Teesta Valley.  The park located top is the hill is an excellent picnic spot. You can experience paragliding from the summit of the hill and horse riding in the lush green atmosphere.DURBIN DARA: It is one of the two hills connected by a ridge on which the town of Kalimpong stands. The hill is 1372 meters above the sea level and is located southwest of the town. The hill commands a panoramic view overlooking the town of Kalimpong the snow-clad Himalayan ranges of west Sikkim.  The Teesta River its valleys and the Jelepla Pass in the distance. A golf course is also present just off the summit.ZANG DONG PALRI MONASTERY: It is located atop at Durpin Hill, the monastery was established in 1970 and was constructed by the holiness of Dalai Lama six years later. Visit this place for its striking architecture and a splendid view from Durbin Hill. It is undoubtedly one of the best places to visit in Kalimpong. MORGAN’S HOUSE: Now a tourist lodge under the West Bengal Tourist Development Corporation, Morgan House is an old British bungalow. This sprawling haveli should be visited for its beautiful architecture and for the rare varieties of birds that may be spotted in the vicinity.HANUMAN TEMPLE: Located on the way to the Deolo Hill, the Hanuman temple in Kalimpong is another quick stopover. You need to climb a set of stairs to reach the Hanuman statue which is the tallest in North East India. PINE VIEW NURSERY: The ever-fascinating and ever splendid northeast is home to some of the most beautiful nurseries in the country and the Pine View Nursery in Kalimpong is one of them. For all you nature enthusiasts out there, this should definitely be on your Kalimpong sightseeing list. There are hundreds of varieties of cactus on display at the Pine View Nursery. The Nursery also offers the beautiful picturesque views of Kalimpong town, rolling valleys, rivers, and lush green landscapes.MANGAL DHAM TEMPLE: Built over an area of two acres, the Mangal Dham Temple is among the popular tourist places in Kalimpong. The prayer hall of the temple is on the Upper floor, as on the ground floor lies the samadhi of Guruji Shri Mangaldas Ji. The many paintings in the temple depict various scenes from Krishna Leela. It is a well-maintained temple and the religious tourist mostly flock to this place. JELEPLA VIEWPOINT: Listed among the tourists places in Kalimpong, the Jelepla Viewpoint is maintained by the Indian Army. The dawnting roads and the confluence of the rivers Teesta, Relli and Reang can be viewed through wired fences, Jelepla's viewpoint also offers a splendid view of the snowcapped Mount Kanchenjunga and the Jelepla Pass that was once used for trade with Tibet.SHAHID PARK: A small monument and park, Shahid Park were established in the memory of the 1200 Gorkhas who died fighting for Gorkhaland between 1986 and 1988. Holding a cultural and historical significance, this park is a must-visit for those who are curious about the historical aspects.Moreover, it is the perfect spot where you can take your kids. Ideal for leisure time, this park can be visited in the evening and can also be added to your list of places to visit in Kalimpong in one day. Shahid Diwas is held on 27th July every year to remember the Gorkhaland Martyrs.HAAT BAZAAR: A market held on Wednesday and Saturday, the Haat Bazaar is your answer to cheap shopping in Kalimpong. People splurge on food, clothes, accessories. And other everyday products. Drop by if you happen to be in town if only to take in the vibrant street shopping atmosphere.LEPCHA MUSEUM: Approximately 2km from the main city, the Lepcha Museum is the cultural center of Kalimpong. The houses various articles of worship, musical, instruments, and clothing, thus upholding the traditions of the heritage of the Lepcha community.MAC. FARLANE MEMORIAL CHURCH: was constructed by Scottish Missionary in the 1890s the Mac. Farlane Memorial Church is a prominent Landmark and amongst the famous places to see in Kalimpong. Built on an elevation, it is visible from across the town and is strategically located.DURGA MANDIR: Dedicated to goddess Durga, this Mandir is a few yards from the Hanuman temple. The temple is small but boasts of a beautiful garden. The surrounding hills add to its aura and charm seek your places to visit Kalimpong in one day, this temple shouldn't be missed out from your itinerary. This is one of the most visited temples and will touch your fun trip.LAVA AND LOLEGOAN: Surrounded by forests, Lava is a beautiful mountain village that can be reached in an hour and a half from Kalimpong. It is a delight for nature lovers and birds watchers popular tourists places in the vicinity include the Neora Valley National Park, the Silk culture Research Center and Changey falls.At the approximate distance of 24km  from Lava, Lolegoan is another small mountain valley hidden away in the quaint hills. It is locally known as Kaffer and can be covered along with Lava in one day. Tourists can take a canopy walk or simply enjoy spectacular views of the Kanchenjunga range from lolegoan. PEDONG: Pedong lies 20km east to Kalimpong on the historic Silk Road. The ageless hills offer a blend of history nature and culture popular tourists places in Pedong include Pedong Monastery, Damsung Fort, Silence Valley, cross hill, Rikisum Ramitey viewpoint, and Tinchuley viewpoint. Things to do are Hang-gliding and paragliding. Ramitey offers the longest and the best view of river Teesta.

Bhagavad Gita Verse 3.18
 24 September 2019  

Causeless Act - In Gita Verse 3.18 A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work. Nor has he any need to depend on any other living being.There are two things krishna says to Arjuna, self-realize man, means self-conscious man, he will act as non-doer. He is not looking for any fruits from his act. Another thing he speaks regarding codependency pattern.Look in our life - our life is dependent on others. We are living for others. In the process we have lost connection with ourselves.First thing what Krishna says is with any actions there will be consequences. Means the result, fruits will be there. Unless we drop our desire for the result we will not be able to see what universe has given to us. Look the way in which scientist does their research, they work for their given resources, but they are open for any kind of result. They welcome the result as a new opportunity they are always enthusiastic for their result. They welcomed warmly the end result, in that they don’t bring any kind of their desire. This is the reason why science is growing so fast.But all of us are tethered to some purpose in life, and therefore we are unable to understand Krishna. We live with a goal in life, with a purpose, a motive. Even if we love some one we do so with a purpose; we give our love with a condition, a string attached to it. We always want something in return. Even our love is not purposeless, unconditional, uncontaminated. We never do a thing without motive, just for the love of it. And remember, unless you begin to do something without a cause, without a reason, without a motive, you cannot be religious. The day something in your life happens causelessly, when your action has no motive or condition attached to it, when you do something just for the love and joy of doing it, you will know what religion is, what God is.Either look towards scientist and learn to live the life every circumstances as a resources or understand any religion without getting stuck of follow the words live that way - both are showing same thing how we can live life as non-doer.Other things what Krishna has mention regarding codependency in our relationship.Relationships can be extremely complicated. It doesn’t matter if we are referring to romantic partnerships, friendships, family, or work relationships, it seems that the relationships we have with those closest to us are full of complicated dynamics that can often make even the healthiest of us turn into someone we no longer recognize.And while most of us who are on a personal development quest know that the those people who are the toughest to deal with are our greatest teachers, it doesn’t make the inner workings of our relationships with these people any easier to deal with.The fact of the matter is, the number one indicator as to how “well” we are doing in our emotional evolution process is how well our relationships with others are going. If we realize that every person in our life represents another part of our own self, how well we get along with these people tells us how unconditionally we are loving our own self.The more harmonious our personal relationships are can only indicate how in tune we are with our own self and life in general. And the more rooted in ego we are the more our relationships will be based on codependent tendencies and egoic attachments.Rewire your Dysfunctional beliefs:To recover from codependency, we need to recognise that dysfunctional beliefs exist and we need to replace them with healthier ones. Instead of trying to be “perfect”, we must focus on our natural emotions (which are only appearing in our reality to be embraced and loved like the scared child inside our hearts) we will start to notice a miraculous thing.We are respecting ourselves, naturally. We are accepting and loving ourselves, naturally. We are not beating ourselves up for not living up to an image of how we think we are supposed to be and instead are just completely being ok with who or what we are.We are not scared to have emotions and we trust that they are there to show us something. At the point that we start trusting our own emotions, we begin to form an intimate relationship with our own heart which begins to shift everything. Fear based relationships can no longer exist in this environment.Unless we realize that our relationship is fear based relationship we will not be able to come out of our codependent tendencies.Krishna is saying to Arjuna that if your focus is on your action without any desire for expected result, you will be able to drop your tendency for recognition for your work, acknowledgement of your work, as you did that act because you loved to do that, you recognized your love, out of your sheer joy you acted and in that moment you drop your codependency pattern. Your act is just overflowing with your joy of doing it. No other expectation from that.

Easter and Good Friday
 21 April 2019  
Art

What do we know about Easter and Good Friday other than the two being Christian festivals?We only tend to think of Easter eggs or bunnies.But its not just that.The two festivals have a lot more to do with history,mythology and biblical accounts.The story in the bible, that dates back to the A.D.s, begins with the arrest of Jesus Christ by the Roman authorities.The Romans were completely against Jesus as he was seen as a threat or peril to the Roman Empire and was claimed to be the 'son of god'.The Romans flogged him and sentenced him to death by finally crucifying him.This crucifixion of Jesus is marked by 'Good Friday' in the Christian calendar.This day is of utmost importance to the Christians, they remember Jesus' death on the cross and attend the Good Friday service, reading biblical accounts of Jesus' death and offering prayers.It seems very strange and counter-intuitive that the day when Jesus was brutally beaten up and crucified is called "Good',but there is a deep,hidden reason.According to Christians Jesus died only for the sins of his fellow men.Moreover, the day marks the anniversary when Jesus gave up his life and is a truly holy day.3 days after crucifixion, Jesus from death;he resurrected. which is marked by 'Easter'.Rise of Jesus from his body as described in the bible is essentially the foundation upon which the religion Christianity was built.Celebrating resurrection of Jesus and being grateful to him for sacrificing his life for the sins committed by others are the 2 key reasons for observing Easter.Fertility and birth are what the Easter eggs represent while bunny shows renewal and birth.Thus positivity, understanding the cycle of birth and death,hope,faith and optimism are the messages that these 2 festivities carry along.

Bhagavad Gita Verse 3.7
 13 September 2019  

Karma Yoga - In Gita Verse 3.7 On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma-yoga without attachment, he is by far superior.Krishna here gave distinction of Karma Yoga. In Bhagavad Gita Verse 3.3, Krishna explain us Gyan Yoga and Bhakti Yoga. In this verse he speaks regarding Karma Yoga. Till we are alive in the body, our body will act, there will be action through our body. But when we act, from where our actions come, that makes the whole difference.Just recollect moment in your life when you are angry your action is anger, when you are loving your action is loving, affectionate, if you replay your this incidence again and again you will realize that you were unconscious when your anger or love emotion was present in your action. You were self-unconscious. Even if you realize such a small thing you will find certain space is opening in you, which is you may name as empty like canvas.But like in our education unless we were introduced ‘A’ we will not know the ‘A’, the same way this empty space is who we are, not introduce to us. So we are unknown and ignorant towards self. Many times during the day we come across this space but because we have not got proper education to recognize ourselves we are unknown to this. Krishna says unless you act from this empty space, which has got no judgements, emotions, thinking, your act cannot come from non-attachment. This empty space is our subjectivity, our soul. We are ignorant regarding our empty space as all the religion has taught us scriptures but not introduce us this space, which is Who We Are.What Krishna says you don’t have choice for action but you have a choice whether you want to act from your unconsciousness or consciousness, your attachments or non-attachments. If your actions are from non-attachment then you are liberated.To Karma Yoga, Sufis call it “the watcher on the hills.” The valleys go on changing but the watcher remains on the top of the hill. Sometimes the valley is dark and sometimes the valley is light and sometimes there is dancing and singing and sometimes there is weeping and crying – and the watcher sits on the hill-top and just goes on watching.By and by the content of consciousness does not matter only consciousness becomes significant. That is the essential foundation of all true religion. And this is the understanding of the Sufis.There are four ways to approach truth, to be connected with truth.The first is known in the East as karma yoga – the way of action. Man has three dimensions in him: action, knowing, feeling. So three ways use these three directions: action, knowing, feeling. You can act, and you can act with total absorption, and you can offer your act to God. You can act without becoming a doer. That is the first way – karma yoga: being in action without being a doer. You let God do. You let God be in you. You efface yourself.In this, the path of action, consciousness changes the content. These two things have to be understood: consciousness and content. This is all that your life consists of. There is something which is the knower in you and something which is the known. For example, you are listening to music. Now two things are there: whatsoever music plays will be the content, and whatsoever you are inside, listening, watching, that is the consciousness. You are looking at instruments, through which music is played. Then instrument in your eyes is the content and you, who are looking at that instrument in the eye, are consciousness – the object and the subject.On the path of action, consciousness changes the content That is what action is. You see a rock. Somebody may stumble upon it – because it is getting dark, night is falling. so you remove the rock from the path. This is action. What have you done? Consciousness has changed the content.On the path of action, content is important and has to be changed. If somebody is ill and you go and serve him and you give him medicine, you are changing the content. If somebody has fallen in the river and is drowning, you jump in and you save him from drowning. You have changed the content.Action is content-directed. Action is will – something has to be done. Of course, if the will remains ego-oriented, then you will not be religious. You will be a great doer, but not religious. And your path will be of action but not towards God. When you allow God to become your will, when you say, “Let thy will be mine,” when you surrender your will to the feet of god and his will starts flowing through you, then it is the path of action – karma yoga.The goal of karma yoga is freedom, moksha – to change the contents so much that nothing antagonistic is left there, nothing harmful is left there; to change the content according to your heart’s desire, so that you can be free of limitations. This is the path of Jainism, yoga, and all action-oriented philosophies.Krishna tells Arjuna that you will be librearated if you do your part of action align with the universal will, God’s will, your act will be non-attached. So just focus on your assignment of the Universe, Fight Without Enmity.

Honour killing
 1 April 2019  

Honour crimes or honour killings are acts of violence, usually murder, mostly committed by male family members predominantly against female [relatives], who are perceived to have brought dishonour upon the family. A woman can be targeted by individuals within her family for a variety of reasons, including: refusing to enter into an arranged marriage, marrying against the parent’s wishes, choosing lovers or spouses outside of their family's caste and religious community, having extramarital relationships, marrying within the same gotra, being the victim of a sexual assault, seeking a divorce — even from an abusive husband, Some women who adopt the customs (or religion) of an outside group, may also be more likely to be victims. Several cases have been suspected but not confirmed which includes choosing partners of same sex.The acts of violence include public lynching of couples, murder of either the man or the woman concerned, murder made to appear as suicide, public beatings, humiliation, blackening of the face, forcing couples or their families to eat excreta or drink urine, forced incarceration, social boycotts and the levying of fines.Central to the theme of honour and violence is the subordinate position of girls and women in all castes and communities. A woman's chastity is the "honour" of the community and she has no sovereign right over her body at any point of her life. The retribution is particularly swift and brutal if she crosses caste and class barriers to choose a lower-caste man as her partner. The most obvious reason for this practice to continue in India is its rigid caste system and the patriarchal mind set. People from the rural areas refuse to change their attitude to marriage. According to them, if any daughter dares to disobey her parents on the issue of marriage and decides to marry a man of her wishes but from another gotra or outside her caste, it would bring disrepute to the family honour and hence they decide to give the ultimate sentence, that is death, to the daughter, sometimes the son-in-law is also killed as well. Sociologists believe that the reason why honour killings continue to take place is because of the continued rigidity of the caste system. Hence the fear of losing their caste status through which they gain many benefits makes them commit this heinous crime. The other reason why honour killings are taking place is because the mentality of people has not changed and they just cannot accept that marriages can take place in the same gotra or outside one’s caste. Another reason for the increased visibility of such crimes is the trend of more and more girls joining educational institutions, meeting others from different backgrounds and castes and establishing relationships beyond the confines of caste and community. Such individuals, both boys and girls, are being targeted so that none dares to breach the barriers of castes and communities. Significantly, in the majority of cases it is the economically and socially dominant castes that organize, instigate and abet such acts of retribution. Caste panchayats have come to play an increasingly important role in Haryana and elsewhere, especially in situations where political patronage also existsThis tradition was first viewed in its most horrible form during the Partition of the country in between the years 1947 and 1950 when many women were forcefully killed so that family honour could be preserved from the forced marriages during the partition. Women who were forced to marry a person from another country and another religion and when they returned ‘home’ they were killed so that the family honour could be preserved. So, the partition years can be seen to be the beginning of the tradition of honour killing on a large scale.In India, the largest number of cases was reported in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. In Muzaffarnagar district in western Uttar Pradesh, at least 13 honour killings occurred within nine months in 2003. In 2002, while 10 such killings were reported, 35 couples were declared missing. It was estimated that Haryana and Punjab alone account for 10 per cent of all honour killings in the country. According to the National Crime Records Bureau (NCRB) data related to honour killings, 28 honour killing cases were reported in 2014, 192 in 2015 and 68 in the year 2016. Sixty-five cases of culpable homicide for the motive of honour killing have also been reported between 2015 and 2016. In fact, there is refusal even to recognise this phenomenon. Data for such incidents are seldom available and they would mostly be classified under the category of general crimes. Moreover, most of such cases go unreported and, even when reported, often first information reports are not filed and post-mortems are not conducted.This practice is not limited the rural areas, but it has also been seen recently that even the metropolitan cities like Delhi and Tamil Nadu are not safe from this crime because 5 honour killings were reported from Delhi and in Tamil Nadu; a daughter and son in law were killed due to marriage into the same gotra. So it can be seen clearly that honour killing has a very wide geographical spread.For the eradication of such a inhuman practice, a change in the mentality of the people and a strong law against such a inhuman act, both are essential. Parents should accept their children’s wishes regarding marriage as it is they who have to lead a life with their life partners and if they are not satisfied with their life partner then they will lead a horrible married life which might even end in suicide. Secondly, we need to have stricter laws to tackle these kinds of killings as this is a crime which cannot be pardoned because humans do not have the right to write down death sentences of innocent fellow humans. So far, there is no specific law to deal with honour killings. The murders come under the general categories of homicide or manslaughter. Sometimes the honour killings are also done by a mob and so when a mob has carried out such attacks, it becomes difficult to pinpoint a culprit. The collection of evidence becomes tricky and eyewitnesses are never forthcoming. But ‘Honour Killings’ are against International Law on Human Rights and against United Nation agendas. But still even though we don’t have any law to deal with it specifically in India but we have judicial precedence over it. There are also some bills which are in the latent stage against the honour killings, are planned to be introduced in the parliament sooner.Source: InternetRajabala

WHY USE A FITNESS APP FOR YOUR EXERCISE?
 2 September 2019  

Health and fitness is the new religion since people are looking for a better life that is free from costly and painful health issues later. The fitness mobile application is the latest technology to help you in perfecting your exercises. The sooner a person begins to take care of his/her health the better you create a stress-free tomorrow. However, it's never late to start employing changes to cater for your body fitness and general health.Due to the demands for better health care, development in mobile applications aiding body fitness has grown. Actually, days are gone when you felt the need to attend the gym to do some weight-lifting. You only need a personal trainer to guide you. However, the fitness mobile application serves as your personal trainer; hence you can enjoy time as well as place convenience while getting maximum results in your fitness sessions without fatigue. There are many reasons why opt for a fitness app which includes,The freedom of selecting the best app which fits youApplication developers have combined all areas of fitness to offer applications that suit various needs to all users. Actually, the fitness app has a lot to offer like an activity tracking app, nutrition, workout app, or a diet app. Also, you may choose an exercise and workout app weight-lifting and other activities. To meet your goals, it's good to pick the best app for meeting your demands. They ensure healthy exercising with zero fatigue to achieve the optimum results.The fitness app is very flexible to usersMobile applications make it very possible for every person to carry your personal trainer wherever without any extra cost. Meaning that you have the freedom of training from at any given time and place as long as the needed application is installed on your phone. This makes the mobile application very flexible compared to a gym trainer. Hence you can achieve your body fitness easily and in a healthy way as the app exempts you from any fatigue during exercise.There is freedom when using the fitness applicationPeople are different. Some don't mind training in as a group, but others feel more comfortable when they train alone. However, it's difficult to hire a personal trainer just for yourself due to cost, but you will like what an application will do for you. The experts at The Baseball Stop agree that fitness application gives you the freedom of exercising the way you want and in a comfortable place. This enables you to give each session the best trials hence reaching your body fitness goals faster.Ease of using applicationsThe fitness applications are easy to use since they are designed to help even beginners. The applications don't just step by step guideline to workouts like weight-lifting, but also they have features which make it easier for all users. You don't have to worry if you are starting since the application has everything you require to start.Embrace the new technology in your fitness activities. Weight-lifting is a significant body fitness exercise that can be done in a healthy and friendly manner at your comfort using a mobile application.

On Gender Discrimination
 16 October 2019  
Art

The Biggest lie of this century is "Man and Woman are Equal".We are never born as equals and never will be.We are two different body,two different brain and two different mind but a girl always want to behave like a boy and parents also wish to have a boy.its because in any society a man deserve more freedom and power instead of a woman and the reason is we believe in any culture or religion,Man is created in the image of God,.Even when we address the whole human beings we call "Mankind" not "Womankind".For thousands of generations Men are endowed with prime responsibilities to protect the life force on Earth and woman are there to nourish it for the best as an helping hand.But man and woman both deserve equality.So the confusion is if man and woman are not equals then how can we have equality? Here we generally find the negative aspect of "equality",because of the similarities between "fair" and "equal" .We generally think if there is no equality ,there is unfairness.But actually unfairness means not having equal rights.Now let me clarify with an example,A Lion lives in a den and a rabbit in a burrow.A Lion can never be fit in a burrow or a den can never met those requirements for a rabbit to call it burrow.They have different dwelling based on their basic requirements.So we can't call this unfairness but if a rabbit finds no place to make a burrow and a Lion takes all to make a den then it's called unfairness. Beacuse here they don't have equal rights to live.Slimilarly if a Man wears a gown and a woman wears a coat think how hilarious it would look because those were not meant to wear . We both are different and our requirements are different but our basic rights should be equal for both .if a woman insists on wearing a coat thinking it as a "right" to wear same thing what men wears then it's just misconception of "Right" and stubbornness to show that man and woman are equal.This is what happend in most countries.This is the twist what they need to understand about what is "Right".Its true that we always showed our superiority on women ,which led the women to imitate men,so that they don't feel inferior.But the truth is no one is superior here ,and we always need each other.And the results for our misbehaviour to them is very shameful. They have lost they identify and beauty of a woman by generating a man like spirit inside them.Some of them forgot that being women is very important,it's about value,beauty,love,and everything we men are lack off but they complete us.they should think that being woman is a gift which they need to keep safe and protect instead of thinking that being women is a sin.But we are not in a position to say this cause we made this happen.And we have nothing to say , Absolutely nothing.

Bhagavad Gita Verse 2.13
 10 July 2019  

Transcendence - In Gita Verse 2.13 As the embodied soul continuously passes, in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change.Krishna is now explaining regarding fear of change. To explain the eternity of soul, our subjectivity, through our body, the way in which body slowly in utter silence moves from boyhood to youth to old age, our soul or subjectivity also moves in utter silence from one body to another body. Death is an experience of utter silence.People who have experience of satori or samadhi they have glimpse of this utter silence. This is the reason that they drop the fear of death.In my Bhagavad Gita Verse 1.19, blog I explained fear of silence. Because we have no experience of silence, we are having fear of death, losing someone, etc. In this verse Krishna by saying sober person means person who has glimpse of satori or samadhi.Fear of Death Means a Partially-lived Life:It is possible to relax only when death is a certainty. Relaxing is difficult when things are uncertain. If you know that you are going to die today, all fear of death will disappear. What is the point of wasting time? You have one day to live: live as intensely as possible, live as totally as possible.Death may not come. Death cannot come to people who live very intensely and very totally. And even if it comes, those people who have lived totally, welcome it because it is a great relief. They are tired of living, they lived so totally and so intensely, so death comes like a friend. Just as after the whole day’s hard work night comes as a great relaxation, as a beautiful sleep, so does death come after life. Death has nothing ugly about it; you cannot find anything cleaner.If you are totally here Now, who cares about tomorrow? Tomorrow will take care of itself. Jesus is right when he prays to God, ‘Lord, give me my daily bread.’ He is not even asking for tomorrow, just today is enough unto itself. And you have to learn that each moment has a completion.The fear of having to leave it all comes only because you are not completely living in the moment; otherwise there is no time, and there is no mind, and there is no space.There are two ways of living.One is the way of the buffalo. It lives horizontally, in a single line. The other way is of a buddha. He lives vertically, in height and in depth. Then each moment can become an eternity.Don’t waste your time in trivia, but live, sing, dance, love as totally and over flowingly as you are capable of. No fears will interfere and you will not be worried what will happen tomorrow. Today is enough unto itself. Lived, it is so full; it leaves no space to think about anything else. Life unlived, worries come and fears come.Just live, love, and make each moment a deep ecstasy. All fears may disappear.Without creating any fear of future and expectation to win the war Krishna whispers to Arjuna the silent way of transcending. Life is nothing but Transcendence.Transcendence — neither positive nor negative. Be a watcher: witness both. When there is day, witness the day, and when there is night, witness the night — and don’t get identified with either. You are neither the day nor the night; you are the transcendental consciousness. Become more and more centered there in that transcendence. True religion is not positive, nor is it negative. It is neither via negativa nor via positiva; it is via transcendence.Somewhere a deep balance is needed. Just between the two, exactly between the two, is transcendence.