Home
Quotes New

Audio

Forum

Read

Contest


Write

Write blog

Log In
Your search for HP HPE2-W01
"बौध्द साहित्याची व्याप्ती"
 Asmita prashant Pushpanjali  
 3 December 2018  
Art

"बौध्द साहित्याची व्याप्ती"भारतीय बौध्द संस्कृतीचा काळ २५०० वर्षापुर्वीचा होवून गेला असला तरीही, त्या काळात बुध्दांनी सांगितलेल्या दैनंदिन जिवनाला प्रभावीत करणारे निती, नियम आजही सामाजिक व कौटूंबीक जिवनाला लागू पडतात व प्रभावीत करतात।बौध्द संस्कृती व बौध्द तत्वतज्ञान जतन करण्याचे कार्य जर केल्या गेले असतील तर ते, बौध्द साहित्यामधून।‌बुध्दाच्या जिवीत कार्यकालात लिखीत साहित्याची निर्मीती जरी आढळून येत नसली तरी, बुध्दाच्या प्रवचनातून, तत्वज्ञानातून ज्या काही उपदेशात्मक गाथा, वचने सांगण्यात आली, ती त्यांच्या महापरिनीर्वाणानंतर ४०० वर्षानंतर, श्रीलंका द्विपावर, तालपत्र वर , "त्रिपिटक" या ग्रंथात लिपीबध्द केले गेले।‌बुध्दांच्या द्वारा दिलेल्या उपदेशाला, संग्रहित केलेल्या प्रमाणबध्द बौध्द ग्रंथाला "त्रिपिट" म्हणतात. ‌बौध्दांचे वाड्मय किंवा साहित्य म्हणजे त्रिपिटक.बौध्द संस्कृतीतील अतिशय महत्वाचे व प्रामाणिक ऐतीहासिक ग्रंथ म्हणून त्रिपिठक कडे पाहिले जाते.‌"तिपिटक" किंवा "त्रिपिटक", "त्रि" आणि "पिटक" असे दोन शब्द मीळून बनलेला शब्द. त्रि म्हणजे तीन, पिटक म्हणजे ग्रंथ किंवा पुस्तक.‌ज्या प्रमाणे विवीध धर्मातील ग्रंथ , त्या त्या धर्मातील साहित्य संस्कृतीचे जतन करते, त्याच प्रमाणे बौध्द धम्मातील त्रिपिटक हे सुध्दा बौध्द साहित्याचे जतन करते. ‌रामायण, महाभारत,गिता हे ज्या प्रमाणे हिंदू धर्माचे ऐतिहासीक साहित्य म्हणून स्थान पावले आहे, त्याच प्रमाणे बौध्द संस्कृती मधे त्रिपिटक हे प्राचीन व ऐतिहासीक ग्रंथ म्हणून प्रसिध्द आहे. ‌बौध्द साहित्यातील प्रमुख "त्रिपिठकात" तीन भाग पडतात. १- सुत्तपिठक,२-विनयपिठक,३- अभिधम्मपिटक. आणि याचेही अनेक विभाग पडतात.‌याच ग्रंथापैकी "खुद्दकनिकाय" या ग्रंथात सुत्र किंवा धम्मदेसना, जीवनी, जातक याचे उदाहरण दिले गेले आहेत. यात एकुण १५ ग्रंथ आहेत. १- खुद्दक पाठ, २-धम्मपद,   ३ - उदान, ४ - इतीवुत्तक, ५ - सुत्तनिपात, ६ -विमानवत्थु, ७ -पेतवत्थु, ८ -थेरगाथा, ९-थेरीगाथा,  १०- जातक, ११ -निद्देस, १२ -पटिसम्भिदामग्ग, १३- अपदान, १४ -बुध्दवंस, १५-चरियपिटक पैकी, थेरगाथेत सगळ्या प्रकारच्या दु:खातून मुक्त झालेले अर्हंत भिक्षूंद्वारा व्यक्त केलेल्या गाथा व स्वयं कथांचा समावेश केला गेला आहे.‌तसेच थेरी गाथेत सगळ्या प्रकारचा दुख:तुन मुक्त झालेल्या अर्हंत भिक्षूणी द्वारा व्यक्त केलेल्या गाथा व स्वयंकथा संकलीत केलेल्या आहेत.‌त्रिपिटकातील या साहित्याकडे, बौध्द साहित्या बरोबरच पाली साहित्त याही दृष्टीकोणातून पाहिले जाते.‌भारतीय साहित्ती क्षेत्रात, संस्कृत भाषेच्या बरोबरीतच पाली म्हणजे बौध्द साहित्याकडे पाहिले जाते,  किंवा असे म्हणता येईल की संस्कृत साहित्यापेक्षा बौध्द साहित्य कुठेच कमी नाही. ‌उलट दोन्ही साहित्याचे मुल्यमापन केले असता, संस्कृत साहित्य हे मानवी मुल्यांचे शोषण करण्याचे समर्थन करणारे आढळते ,  तसेच दु:ख, रोग , जन्म मृत्यू च्या भवचक्रात भितीयुक्त बांधून ठेवणारे आढळते, या उलट बौध्द साहित्य , पालिसाहित्य मानवीय जिवनमुल्य अंगीकारून, जतन करण्यास प्रवृत्त करणारे, सत्य, वास्तवीक जीवन , आदरयुक्त जिवनशैली, भितीमुक्त मानसिकता, याचे ज्ञान व बोध देवून प्रवृत्त करणारे साहित्य आढळते.‌बौध्द साहित्याची निर्मीती फक्त भारतातच झाली असे नाही. हे असे साहित्य आहे जे भारता बाहेर ही निर्मील्या गेले. बौध्द साहित्य पालि भाषेसह, सिंहली भाषेतही आढळते.‌वास्तविक व सत्य जिवन याचे उत्तम सांगड म्हणजे बौध्द साहित्य, हे आपण तपासुन पाहू शकतो, थेरी गाथेतून.‌बुध्द शाशन कालात व तद्नंतरही होवून गेलेल्या विदुषीणी भीक्षुणीं, ज्या स्थवीर पदा पर्यंत पोहचून, अर्हंताची अनुभुती पर्यंत पोहचल्या, त्यांनी पुर्वायुष्यातील जिवनावर भाष्य करून, त्याचे आयुष्य कसे दु:खी कस्टी होते. त्यांनी कशा यातना सोसल्या, मग त्या दु:ख मुक्तीच्या या वाटेकडे कशा वळल्या, आणि भयमुक्त, दु:खमुक्त जिवनाचा अर्थबोध कसा झाला हे सारे विस्तृत मधे, पाली गाथेच्या रूपात वर्णन केले आहे.  ‌थेरी गाथेच्या या बौध्द साहित्याच्या रूपात,  त्या काळातील जिवनशैली,  स्त्री जिवन, व स्त्री जीवनातील समस्यांवर भाष्य करण्याचे स्त्रीयांचे स्वातंत्र, म्हणजे मानवीय जिवन मुक्तीच.  एकुण म्हणजे असे म्हणता येईल की, बौध्द साहित्यात , स्त्रीयांचे जीवन , व्यक्ती म्हणून,मान्य केले गेले. तिचे  स्वातंत्र मान्य केले गेले.ज्या समाजात, सामाजिक घटकात, स्त्रीयांचे अस्तित्व व विकास मान्य केले गेले, त्यांचे मानवियत्व मान्य केले गेले, तो समाज, सामाजिक घटक म्हणजे मानवाघिस्टीत समाज.  मानवी मुल्य जपणारा समाज.आणि असे मानवी मुल्य, बिजे रूजवीण्याचे कार्य करते, ते प्राचिन व ऐतिहासीक साहित्य.वर्षोनुवर्षापासुन भारतिय समाजात, माणुसकीची नितीमुल्ये रूजविण्याचे, त्याचे संवर्धन व संगोपन करण्याचे कार्य , बौध्द साहित्य करित आहे.या साहित्य प्रकारात, प्रामुख्याने महत्वपुर्ण समावेश करण्यात येत असलेल्या ग्रंथात, डाँ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे,"बुध्द आणि त्यांचा धम्म" या ग्रंथासह, डाँ. भदंत आनंद कौशल्यायन,द्वारा लिखीत अनेक ग्रंथासह, मिलींद प्रश्न, जातक कथा, अश्वघोष रचित ग्रंथ, आणि अगदी अलीकडिल लेखकां द्वारा लिखीत पुस्तकांचा ही समावेश होतो.अलिकडे मोठ्या प्रमाणात, पालिसाहित्याचे हिंदी, मराठी व इंग्रजी अनुवाद झालेले साहित्य उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे बौध्द साहित्याला आता भाषेची मर्यादा राहीलेली नाही.तसेच साहित्य स्वरुपालाही बंधन राहिले नाही.बौध्द साहित्य कथा, कादंबरी च्या रूपात, नवसाहित्तीकांकडून निर्मील्या जात आहे.एकुण म्हणजे , बौध्द साहित्याची भाषा व प्रकार कोणताही असला तरी, धेय्य मात्र सारखेच,  की बौध्द तत्वज्ञान, नितीमत्ता, मानवाघिस्टीत मुल्ये यांची रूजवणूक, संवर्धन करणे. व जनमानसापर्यंत पोहचविणे. आणि म्हणून बौध्द साहित्याची व्याप्ती मोठी व विशाल आहे.( संदर्भ- थेरीगाथा, त्रिपिटक ज्ञान- भदंत इंदवंश थेरो)अस्मिता मेश्राम- पुष्पांजलीसाहित्तीक, भंडारा9921096867‌‌‌

ईश्वरी अस्तीत्वाला नाकारणारे पेरियार स्वामी।
 Asmita prashant Pushpanjali  
 3 December 2018  
Art

ईश्वरी अस्तीत्वाला नाकारणारे पेरियार स्वामी।इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी म्हणजेच,ज्याचा तामिल मधे "सम्मानीत व्यक्ती" असा अर्थबोध होतो ते पेरियार स्वामी. पेरियार स्वामींचा जन्म 17 सप्टेंबर 1879 ला झाला तर 24 डिसेंबर 1973 ला त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला.20 व्या शतकातील तामीलनाडू राज्यातील एक प्रमुख राजकिय नेता, ज्यांनी जस्टिच पार्टीचे संघटन केले. रुढिवादी हिदूत्वचा विरोध हा त्यांचा प्रमुख धेय्य. भारतातील म्हणजे विशेषता दक्षिण भारतीय समाजातील शोषीत वर्गाचा विकास व्हावा हे त्यांचे धेय्य.हिंदुवादी,परंपरावादी परिवारात जन्माला आल्यामुळे त्यांच्या घरी बालपणापासूनच भजन पुजन, सत्संग चालत असल्याचे त्यांनी पाहिले.आणि बुध्दीचातुर्यामुळे त्यांच्या बालमनात जन्मास येणाऱ्या दंतकथांवरील सत्यते बद्दल प्रश्न निर्माण व्हायचे. ज्यांची उत्तरे त्या बालबुध्दीलाही पटन्यासारखे नसून ते कितीतरी प्रश्न निर्माण करून, त्या बिना अर्थांच्या कथांना न मानता धुळीस लावीत.बाल विवाह , देवदासी प्रथा म्हणजे स्त्रीयांचे व अस्पृश्य समाजाचे शोषण. हे शोषण पेरियार यांना मान्य नव्हते. १९ व्या वर्षी त्यांचे विवाह होवून पत्नीला सुध्दा आपल्या विचारांनी प्रभावीत करून समविचारी बनवीले.१९०४ मधे एका ब्राम्हणाविरूध्द त्यांनी न्यायालयातील कर्मचाऱ्याला मदत केली.यावरून त्यांच्यात व वडिलात वाद निर्माण झाला.ज्याचा परिणाम म्हणून काही दिवसांसाठी त्यांनी घर सोडले.या दरम्यान ते काशीला गेले.जिथं त्यांना निशुल्क मिळणाऱ्या भोजनाला जायचे होते. परंतू ते केवळ ब्राम्हणांसाठी आहे हे माहित झाले आणि या प्रसंगावरून त्यांनी हिंदूत्वाविरूध्द बंड पुकारण्याचा निर्णय घेतला. व कोणत्याही धर्माला न स्विकारता नेहमी नास्तिक जीवन जगत राहिले.अल्पावधीतच राजकारणात सक्रिय झाले. आणि 1919 मधे त्यांनी काँग्रेस चे सदस्यत्व मिळवीले.केरळमधे मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून  अस्पृश्यांना जाण्यास बंदी होती.ही बंदी हटविण्यसाठी केरळ मधील काँग्रेसी नेत्यांच्या विनंती वरून त्यांनी "वाईकाँम" आंदोलनाचे नेतृत्व स्विकारले, ज्यात त्यांच्या पत्नीनेही त्यांची साथ दिली.पुढे तरूणांसाठी काँग्रेसकडून प्रशिक्षण शिबीरात एका ब्राम्हण प्रशिक्षकाद्वारे ब्राम्हणेत्तर समुदायातील विद्यार्थांसोबत भेदभाव करतांना पाहून त्यांच्या मनात काँग्रेस बद्दल आपुलकी राहिली नाही आणि त्यांनी काँग्रेसी पुढाऱ्यांसमोर अस्पृश्य व पिडीतांसाठी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला , जो फेटाळण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला.अस्पृश्यांच्या हितार्थ १९२५ मधे त्यांनी एक आंदोलन केले होते. सोवियत रूसच्या दौऱ्यात, तेथील साम्यवादाने त्यांना खुप आकर्षीत केले. ज्यामुळे परत आल्यावर त्यांनी आर्थिक नितीला साम्यवादी बनविण्याची घोषणा केली. परंतू  पुढे त्यांना तो निर्णय व विचार बदलवावा लागला.स्वातंत्रपुर्व व स्वातंत्रानंतरही तामिलनाडू मधील लोकांवर पेरियार स्वामींचा प्रभाव बघावयास मिळतो तो तर्कवादी, नास्तिक आणि दुर्लक्षीतांचे समर्थक व राजनितीक म्हणून.त्यांची पत्नी नागमणी आणि बहिणीला सुध्दा त्यांनी राजकारणात जुडण्यास प्रोत्साहन केले. व त्या दोन्ही स्त्रिया तेथील नशाबंदीच्या मोर्चात पुढारी म्हणून सक्रीय होत्या.पेरीयार स्वामी विवीध पक्षात सक्रीय असले तरिही त्यांनी स्वताला सत्तेतील राजकारणापासुन अलिप्त ठेवून आजिवन अस्पृश्य आणि स्त्रियांची सामाजीक अवस्था सुधारण्यासाठी झटत राहिले.१९४४ मधे "आत्मसम्मान" आंदोलन आणि जस्टिस पार्टी यांना एकत्र करून "द्रविड गजगम" नावाचे संघटन केले.रूस च्या दौऱ्यावर गेले असता कमुनीस्ट च्या मुल्यांशी आकर्षीत होवून, "कमुनीस्ट" पक्षाच्या घोषणापत्राची पहिली तामील प्रत प्रकाशीत केली.स्त्रीयांच्या स्वातंत्र्यावर त्यांचे विचार येवढे प्रखर होते की आजच्या या एकविसाव्या शतकातही त्यांना कट्टरपंथी मानले जाइल.पेरियार स्वामींनी बालविवाहाचे विरोध करून विधवा महिलांच्या पुर्नविवाहाचा अधिकार आणि लग्न हे पवित्र नाते न मानता, पार्टनरशिप या दृष्टीकोणातून पाहून, महिलांना स्वताचा पार्टनर निवडण्याचा व सोडण्याचा अधिकार  असावा यासाठी अभियान चालविले होते.त्यांच्या काही अनुयायांनी तर वैवाहिक जिवनाचे प्रतिक म्हणून स्त्रियांनी गळ्यात मंगळसुत्र घालण्याच्या प्रथेला नाकारले.पेरीयार स्वामींचे मानने होते की, वैदिक हिंदू धर्मात, अंधविश्वास आणि भेदभाव हे मुळताच खोल खोल रूजले आहेत. जी समाजाला जातीच्या आधारावर चातुरवर्णात विभाजीत करते. ज्यात ब्राम्हण स्वताला सर्वात उच्च व श्रेष्ठ समजतात. व त्यामुळे ते वैदिक धर्माचे आदेश आणि ब्राम्हणांचे वर्चस्व झिडकारू पाहात होते. त्यांनी एका कट्टर नास्तिकाच्या रूपात इश्वरी अस्तित्वाला विरोध करण्याचा प्रचार केला.तर्कवादी, समतावादी, आत्मसम्मानी, दैवविफल्याचे विरोधक, धर्म व इश्वराला नाकारणारा, जाती आणि पुरूषप्रधान संस्कृतीचा विरोधक अशी त्यांनी स्वताची ओळख निर्माण केली.आधुनीक भारताच्या निर्मीतीमधे फुले, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वैचारिक आणि कार्याच्या श्रेणीतच पेरियार स्वामी यांचे ही कार्ये गणली जातात. या तिन्हींच्या आधुनीक विचारांच्या पायावरच, आधुनीक भारताची निर्मीती केली जावू शकते.त्यांच्या विचारांचे, कार्यांचे व साहित्याचे भाषांतर झालेले आढळत नसल्यामुळे ते हिंदू धर्म, हिंदू समाज , हिंदू संस्कृती , हिंदू धर्मग्रंथ, पुराण,वर्ण व जाती व्यवस्था, पौरूषी संस्कृती या सर्वांबद्दल काय विचार करीत होते. किंवा त्यांना अपेक्षीत समाज कसा होता . जाती व्यवस्था समुळ नस्ट करण्याची त्यांची काय योजना होती.इश्वर, धर्म व पंडितांबद्दल त्यांना का घ्रूणा होती. माणसाने माणसाशी कसे वर्तन करावे. स्त्री पुरूषांचे नाते संबंध कसे असावे. ते त्यावर काय विचार करीत या सगळ्या गोस्टींपासून आजही हिंदी भाषीक समाज अपरिचीत, अज्ञान आहे.अस्मिता मेश्राम- पुष्पांजलीभंडारा9921096867

झेप घे रे पाखरा।
 Asmita prashant Pushpanjali  
 14 December 2018  
Art

           झेप घे रे पाखरा "उंच उंच आकाशी!मुक्त त्या गगनाशी!लेवून पंख बळकट!झेप घे रे पाखरा!झेप घे रे पाखरा!"तो फक्त ९ व्या वर्गात होता. अजुनही त्याला पंख फुटलेले नव्हते. पण दुसऱ्यांची गगनभरारी पाहून, त्याचे इवले इवले पंख तळफळू लागत. मुलाच्या पंखाची ही तळफळ एक आई म्हणून, मी नाही समझणार तर कोण? कारण मी सुध्दा एक व्यक्ती म्हणून वयाच्या 38 व्या वर्षी स्वताच्या अस्तीत्वाला जाणायसाठी व सिध्द करायसाठी  तळमळत होती. तडफडत होती.माझ्या बळकट झालेल्या पंखांना वाट होती ती फक्त गगन भरारी घेण्याची. पण माझा बच्चू, रिंकेश याला मात्र उंच भरारी घेण्यासाठी आवश्यकता होती ती प्रथम त्याच्या डोळ्यात उचं भरारीचे स्वप्न देण्याची.मुक्त गगनात भरारी घेण्यासाठी, डोळ्यातील स्वप्नांसह मन ही तेवढेच मुक्त असावयास हवे.आणि मन मुक्त होण्यासाठी,ज्ञानचक्षू ही तेवढेच मुक्त हवे व ज्ञानचक्षू मुक्त होण्यासाठी अनुभवाची सिदोरी व निरीक्षणाची वृत्ती हवी आणि यासाठी नेहमीचे घरटे सोडून, बाहेर पडावयास हवे. हे माझे मत ठरवून मी त्याला मोठ्या व अनोळखी शहरात म्हणजे मुंबईला  घेवून गेली डिसेंबर 2014 मधे .उंच उंच इमारती, धावती लोकल गाडी आणि वायुच्या वेगाने पळणारे लोक, चौदा वर्षाच्या चिमुरड्याला भरपुर होते, मनात मुक्त गगनात झेप घेण्याचे स्वप्न बघावयास.आणि इथूनच माझ्या बच्चूने ठलवल की 12 वी च्या शिक्षणानंतर, त्याला व्यावसायीक क्षेत्रातील शिक्षणासाठी  बाहेर पडायचे आहे.माझ्यामते अध्यात्म म्हणजे कर्मकांड नाही . तर एक सुज्ञ व्यक्ती म्हणून स्व व अवतीभवती च्या नैसर्गीक, वैज्ञानीक,सामाजीक, स्थितीचे भान ठेवून योग्य ताळमेळ ठेवून मानवतेला पुरक असे जीवन व्यापनाचे गुढ जाणणे.माझ्या बच्चूच्या शैक्षणीक क्षेत्राची पुढची वाटचाल ही बाहेर सुरू होइल व तो दुर माझ्या दृष्टीआड राहिल हे विचार सतत माझ्या डोक्यात घिरटे घालू लागले. सोबतच मी असे काय बोध देवू त्याला जो तो शिक्षणासाठी बाहेर पडला तरी, त्याचे पाय डगमगणार नाहीत, मला याचा विश्वास मिळावा हे ही वाटत होते. तेव्हा एक आई म्हणून माझ्या डोक्यात हे विचार येणे, मी तरी चुकीच मानत नाही.यावर मला सरळ व सोपा मार्ग सुचला, आणि तो म्हणजे मी बुध्दांच्या ज्या धम्माला अनुसरते, त्या धम्माचे त्याला श्रामणेर जीवनाचे निदान दहा दिवसाचे तरी शिक्षण देणे.दहावी नंतर तो दिवसेंदिवस अगदी ठाम निर्णय घेवू लागला स्वतासाठी.खरे तर आर्थीक परिस्थीती नसतांनाही, त्याला लहानपणापासून, सि.बी.एस.इ. बोर्डाच शिक्षण देतांना, कुठ तरी माझ्या डोक्यात सुप्त इच्छा दडून बसलेली होती की, तो डाँक्टर बनावा. डाँक्टर बनून व्यवसायासह सामाजीक कार्यात सक्रीय व्हावा. तो डाँक्टर बनाना हे का वाटत होते तर, त्याचा बायोचा आणि मँथ चा अभ्यास आधी खुप छान म्हणून, आणि सामाजीक कार्याची मला ओढ म्हणून.दहावीला बऱ्यापैकी मार्क पडले, 85%  यामुळे तो  डाँक्टर बनेल या माझ्या आशा आणखीनच पाल्यान्वीत झाल्या. 12 वी शेवट पर्यंत मी याच खुळ्या आशेवर व भ्रमात असतांना,एके दिवशी रात्री जेवन करतांना, " मम्मी। मुझे नीट की इग्जाम नही देनी." तो अगदी ठाम बोलला.काही क्षणासाठी तर मी काय ऐकतेय? जे ऐकतेय त्यावर काय बोलाव? काहीच समझेना. डोक सुन्न झाल, पायाखालची जमीन सरकली.सी. बी. एस. इ. च्या बोर्डाचे शाळेत पुर्ण क्लासेस होत नाही व नीट, सिइटी, जी मेन्स अशा विवीध परिक्षांचा सराव व अभ्यास होण्यासाठी महागड्या इंस्टिट्यूट चे इयत्या अकरावी व बारावीचे क्लासेस लावले होते.आणि मुलगा एन परिक्षा तोंडावर आली असता मला हे ऐकवतोय,पण मी मात्र, " मतलब???" माझ्या डोक्यावर नियंत्रण मिळवत शांतपणे संवाद वाढवला"मतलब के मुझे मेडीकल फिल्ड मे नही जाना। ""तो? " मी त्याला काय बोलायचे आहे हे जाणून घेण्यासाठी"मुझे डाँक्टर वाँक्टर मे इंट्रेस नही है,मुझे सायंटिफीक फिल्ड मे इंटरेस है. मुझे वो सेल्स वेल्स का सर्च अच्छा लगता है." तो सांगत होता."ये तेरा पक्कावाला डिसीजन है।" मी नजर रोखून बोलली"हाँ। ये मेरा लास्ट डिसीजन है. मुझे मेडीकल और इंजीनीर दोनो फिल्ड मे नही जाना.""फिर तुझे जीस फिल्ड मे जाना है, उसकी प्रोसेस क्या है. "" यही, जी मेन्स की इग्जाम."" ,ठिक है। तु देख अपनी चाँइस से. पढायी तुझे करनी है. मै अपना डिसीजन तुझपे जबरदस्ती थोपती नही. बट अभी जीतने इग्जाम को बैठा है, सब  दे. और अगर नीट मे स्कोर अच्छा आता है, गव्हरमेंट एम बी बी एस लायक तो उसके बारे मे सोचेंगे. और तु जो भी डिसीजन लेगा, तेरे लाइफ और करीयर का उसका जो भी परिणाम हो, जीमेद्दारी तेरी होगी.""ओ के. मंजुर। मेरा करीयर जो भी होगा, वो मेरी जिम्मेदारी होगी."बोलल्या प्रमाणे परिक्षा दिल्या त्याने आणि आधी बोर्डाचा निकाल व नंतर इतर परिक्षांचा निकाल.बोर्डाचे मार्क साधारण, सि.बी.एस.इ. 75%"तुला येवढ्याच मार्क ची अपेक्षा होती?" मी त्यालाच विचारले."नही।मै इससे ज्यादा ले सकता था. बट गलती मेरी ही है. मै ओवर काँम्फीडंस मे घुंस गया." बेधडक उत्तरासह स्वताची निश्काळजी शोधून, कमी यशाचे कारण शोधून , निसंकोच स्वताची चुक मान्य करूण, आपल्या चुकाचे खापर इतरांच्या मस्तक्षी न फोडण्याची त्याची वृत्ती मला भावली व प्रेरीत ही करून गेली. त्याच्या या उत्तरापुढ मी काहीच बोलू शकली नाही कारण मी हे जानले, की जो व्यक्ती स्वताच्या चुका शोधून मान्य करेल, तो व्यक्ती झालेल्या चुका सुधारेल. जो चुका शोधणार नाही, त्या मान्य करणार नाही तो वारंवार चुकाच करीत राहिल. आणि झालेल्या चुकांमधून बोध घेणार नाही.संपुर्ण परिक्षांचे निकाल लागून, विवीध व्यावसायीक अभ्यासक्रमासाठी काँन्सलींग सुरू झाली. एक आई म्हणून मला "आता त्याचा प्रवेश कोणत्या क्षेत्रात होतो? जास्त स्ट्रगल न करता पटकन करीयर सेटल व्हाव अशा अभ्यासक्रमात त्याचा नंबर लागावा" ही माझी प्रार्थना, स्वप्न, धळपळ, ईच्छा।पण।। पण त्याने तर पुर्वीच आपले क्षेत्र निवडले होते. त्यावर तो ठाम होता.माझा भाऊ इंजीनीयरींग चा अभ्यास असलेला त्यामुळे त्याने जे थोडेफार प्रयत्न केले याचे मन वळवीण्याचे ते असे की, जी मेन्स ला याला चांगले मार्क पडल्यामुळे याने अभियांत्रीकीच्या  शासकिय काँलेज मधे महाराष्ट्रातच अँडमीशन घ्यावी.आणि माझा प्रयत्न होता की, नीट ला 250 च्या जवळ मार्क पडल्यामुळे पुन्हा एकदा एम.बी.बी.एस.साठी निट इग्जाम रिपीट करायची संधी घ्यावी.पण त्याचा निर्णय ठाम. जी मेन्स अंतर्गत, बायोटेक व सायन्टीफिक ची डिफरंट फिल्ड, डिफरंट एजुकेशन.एजुकेशन त्याचे, करीयर त्याचे, आवड इच्छा त्याची, आणि पर्सनल लाइफ ही त्याची. मग आपण केवळ पालक म्हणून, आपले निर्णय, इच्छा, स्वप्न का त्याच्यावर लादायचे???हा माझा व माझ्या भावाचा विचार.आणि "ओ.के.न्। त्याला जे शीकायचे ते शीकू देवू. शेवटी अभ्यास करणारा तो आहे. आणि त्याचा चांगला किंवा वाइट होणारा परिणाम ही त्यालाच फेस करायच आहे." आम्हा दोघा बहिण भावाची छोटीशी चर्चा.मात्र माझ्या मुलाने आपले प्रयत्न आधीच चालवले होते. अभियांत्रीकीच्या विवीध काँलेज व ब्राच ला नंबर लागूनही, आम्हाला न सांगता, त्यानेच ते नाकारले व एन. आय. टी. साठी, "लाइफ सायन्स" चे आँपशन भरले.आणि त्याच्या प्रबळ इच्छा शक्तीचा परिणाम होवून, ओरीसा राज्यातील, राऊलकेला एन. आय. टी. मधे लाइफ सायन्स या फिल्ड ला पाच वर्षाच्या पि.जी. साठी त्याचे नंबर लागले.हा विजय फक्त त्याचाच नाही तर एक आई म्हणून माझा त्या प्रयत्नाचा आहे, जे मी तीन चार वर्षापुर्वी त्याच्या पंखात बळ येण्यासाठी व डोळ्यात मुक्त गगनातील उंच भरारीचे स्वप्न येण्यासाठी करीत होते.आणि मन माझे त्याला हेच आशीश देते,"झेप घे रे पाखरा।झेप घे रे पाखरा।"            अस्मिता मेश्राम- पुष्पांजली              भंडारा              लेखिका/ कवयित्री               9921096867

"संविधान वाचा व संविधान वाचवा"
 Asmita prashant Pushpanjali  
 22 January 2019  
Art

"संविधान वाचा व संविधान वाचवा""रिपब्लीकन मुव्हमेंट" याचा शाब्दीक अर्थ पाहिला तर, लोकांनी चालवलेली चळवळ.देश स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षानंतरही, अजूनही आपल्या देशात लोकांनी चळवळ चालवावी अशी गरज का भासते.याचे एका वाक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर, केवळ एवढेच म्हणू शकतो की, "सध्या देशाची शाशन प्रणाली बघता,देश लोकशाहीकडून हुकूमशाही, दडपशाहीकडे वळत चालला आहे."परंतू जर दिर्घ कारण बघितले तर विवीध पैलूवर प्रकाश टाकावा लागेल.आज शाशनप्रणाली जी हुकूमशाही,दडपशाहीकडे वाटचाल करू लागली आहे,ती कशाच्या बाबतीत? याचेही खुप सुक्ष्म निरीक्षण करावे लागेल.आधीच हजारो वर्षे विवीध परप्रांतीयांच्या हुकूमशाहीत, राजेशाहीत,गुलामगीरीत राहिलेला भारत देश संपूर्ण मानसिक गुलाम झालेला.ही मानसिक गुलाम कशाची तर, प्रथा परंपरेच्या नावावर लादलेल्या अमानवी,पशुतूल्य नियमांची.या नियमांमधे,मनुने सांगितलेला चातुर्वण,म्हणजेच समाजातील लोकांच्या समुहाला चार वर्णात विभागून,समाजात वर्णाच्या आधारावर पाडलेली फुट. समाजातील मानवाने मानवात पाडलेली दरी. मानवाने मानवात निर्माण केलेला भेदाभेद.वर्णाच्या भेदाभेदातून निर्माण झालेल्या जाती, पोटजाती, भेदाभेद अशा अराजकतेच्या श्रूंखला निर्माण होवून, जातपात,देवधरम या अनिस्ट रूढी परंपरांचा भारत देश संपूर्ण मानसीक गुलाम झाला.परप्रांतीयांमधे इंग्रजही भारतात आले. आणि येतील लोकांमधे मुळातच मानसिक गुलामगिरीच्या पडलेल्या सवयीचा फायदा घेत, पुन्हा तेच "फुट पाडा व राज्य करा" या नितीचा अवलंब करून शेकडो वर्षे राज्य केले.भारतवासियांना गुलामगिरीत डांबून ठेवले.जर इंग्रजांनी भारतात शिक्षणप्रणाली सुरू केली नसती,  शिक्षण घेवून इथले लोक इतर देशाच्या सामाजिक व राजकिय स्थितीचे अभ्यास करू लागले नसते. इतर देशाच्या सामाजिक व राजकिय स्थितीचे ज्ञान मिळवू लागले नसते, तर कदाचित देश स्वातंत्राची जाणीव ही भारतवासियांना झाली नसती.'स्वातंत्र्याची जाणीव होणे, म्हणजेच गुलामगिरीत असल्याची जाणीव होणे. म्हणजेच जेव्हा व्यक्तीला गुलामगिरीत असल्याची जाणीव होते,तेव्हाच त्याला स्वातंत्रप्राप्तीची जाणिव होवू लागते. हे मानसशास्त्रीय कारण म्हणता येइल.याचा अर्थ जेव्हा देशात स्वातंत्र प्राप्तीची चळवळ होवू लागली, तेव्हा भारतीयांची परप्रांतीयांच्या राजवटिचे गुलामित्व झिडकारण्याची मानसिकता तयार होवू लागली.ही गुलामी कोणती? तर केवळ राजकिय. म्हणजेच त्यांना स्वताचे राजकिय स्वातंत्र हवे होते. स्वताचे शाशन हवे होते. देशातील नैसर्गीक व भौगोलिक साधन संपत्तीवर देशाचा अधिकार हवा होता.याचाच अर्थ बाहेरील  लोकांच्या भौतीक गुलामगिरीतून सुटका हवी होती.  आणि अखंड प्रयासाने व कित्येकांच्या बळीने, परप्रांतीयांच्या भौतीक, भौगोलीक, राजकिय, आर्थीक गुलामगिरीतून देशाला स्वातंत्र देखील प्राप्त झाले.परंतू शतको शतकापासून चातुवर्ण, मनुवादाच्या ज्या मानसिक गुलामगिरीने इथल्या समाज व धर्मठेकेदारांना बांधून, जकडून ठेवले होते, त्या तुच्छ मानसिक गुलामगिरीतून भारतीय धर्मवादी,जातवादी, वंशवादी, लिंगवादी, मनुष्याने स्वताला मुक्त केले नाही.आणि अशा स्थितीमधे जी स्वातंत्रपुर्व काळात स्वातंत्रप्राप्तीची चळवळ होती, देश स्वातंत्र्यानंतर त्या चळवळीचे रुप बदलले.कारण, देश दोन प्रकारच्या गुलामगिरीत होता. संपुर्ण देश हा परप्रांतीयांच्या राजकिय गुलामगिरीत,आणि या देशातील चतुवर्णातील चौथा वर्ण ज्याला शुद्र म्हटले जायचे तो व स्त्री वर्ग, उच्च वर्णीयांच्या, मनुवाद्यांच्या मानसिक गुलामगिरीत.आणि त्यामुळे परप्रांतीयांपासून जरी संपुर्ण देशाला राजकिय पारतंत्र्यातून स्वातंत्र मिळाले, मात्र या वर्गाला देशातीलच मनुवाद्यांपासून, चातुवर्णापासून स्वातंत्र मिळू शकले नाही.अशा स्थितीत देशांतर्गत कलह निर्माण होवून,पुन्हा दोन गट तयार झाले.यात एक गट, जो मानव उत्पत्तीचा वैज्ञानीक व नैसर्गीक कारण आणि सत्य नाकारून पुर्व व परंपरावादी पध्दतीने दुसऱ्या वर्गावर मानसिक गुलामगिरीचे अधीराज्य गाजवू बघतो. आणि दुसरा या सगळ्यांनी पिडीत वर्ग जो आधुनीक व वैज्ञानीक विचारशैली अंगीकारून या मानसिक गुलामगीरीला झिडकारू पाहतो.या पिडीत वर्गाला चातुवर्ण मान्य नसुन, मनुवाद मान्य नसुन, जातीय दांभीकपणा मान्य नसून, धर्मांधपणा मान्य नसून, तो संविधानाने जे प्रजातंत्रामधे देशाच्या संपुर्ण नागरीकांना, लिंगभेद, वंशभेद, जातीभेद ,धर्मभेद, प्रांतभेद न ठेवता समता, न्याय, स्वातंत्र, बंधूत्व बहाल केले आहे त्या  सवैंधानीक मुल्याचा व अधिकाराचा हा दुसरा, म्हणजे पिडीत वर्ग पुरस्कर्ता होय.आणि या दुसऱ्या वर्गाला सवैंधानीक  आधारावर   स्वातंत्र हवे आहे ते मानवी मुल्य रूजवीणारे.स्वातंत्र प्राप्तीनंतर, संविधानाला परमोच्च स्थानावर ठेवून, सवैंधानीक कायदे व नियमांवर देशातील राजकिय व सामाजीक घडामोडी चालाव्या, देशाचे राज्यकारभार चालावे हा प्रामाणीक प्रयत्न व मागणी या दुसऱ्या पिडीत वर्गाची असते. परंतू प्रत्यक्षात मात्र पारंपारीक पध्दतीने चातुवर्णाला मानणाऱ्या प्रथम वर्गाला, संविधान हा फक्त राजकारणात सक्रीय होण्यापुरता मान्य असून, संविधानात नमुद केलेल्या अस्पृश्याच्या उध्दाराच्या काही बाबी वेशीवर टांगून, कायदा वेशीवर टांकून, पुन्हा दडपशाही, हुकूमशाही, अराजकीय व गढूळ राजकारण करून, शाशन करून, दांभीक चालिरीती, जशा की संविधानाने स्पस्ट उल्लेख केला की "धर्मनिरपेक्ष" म्हणजेच कोणत्याही एका धर्माचा तिरस्कार न करता, कोणत्याही एका धर्माला प्रोत्साहन किंवा चालना न देता सर्वांना समान स्थान व समान अधिकार मानने, या बाबीचे सर्रास उलंघन होवून, "गौ हत्याकांड" सारख्या घटना घडवून देशात एका धर्माला पाठिंबा,रक्षण, प्रसार , प्रेरणा दिली जावून, संविधानाविरूध्द जावून संपूर्ण देशवासीयांना सक्तीने एका धर्माच्या निर्बंधनाकडे ढकलण्याचे कट, प्रयत्न केले जाताना दिसत आहे.म्हणजेच असे म्हणता येइल की, स्वातंत्र प्राप्तीनंतर, प्रजातंत्र लागू झाल्यानंतर देशात दोन गट, वर्ग, समुह उदयास आले. एक जो लोकशाही मधे संविधानालाच परमोच्च स्थानावर मानून, संविधानच हा देशाचा कायदा,कानून असून संविधानाने बहाल केलेली समता, स्वातंत्र, बंधूता, न्याय हीच राज्यकारभाराची सुत्रे असावी असे मानणारा, तर दुसरा वर्ग संविधान हा फक्त देशाला लोकशाही राज्याची ओळख निर्माण करून देवून, राज्यकारभार करण्यापुरता मर्यादित ठेवून, प्रत्यक्ष समाजकारणात पुर्वीच्या चातुवर्णालाच प्रस्थापित करून, जातीवादी, धर्मवादी, वंशवादी, लिंगवादी समाज व्यवस्था टिकून राहावी या प्रयत्नांचा व धोरणांचा पुरस्कर्ता.अशा अवस्थेत या दोन्ही वर्गात गृहकलह, शितयुध्द निर्माण होवून या प्रथम वर्गाच्या विरूध्द, संविधान व मानवी मुल्ये रूजवीण्यासाठी हा दुसरा म्हणजे शोशीत वर्गाकडून "रिपब्लीकन मुव्हमेंट" म्हणजेच लोकांची चळवळ चालविली जाते.येणाऱ्या काळात व सध्या स्थितीतही देशात सवैंधानिक राज्य, लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आज प्रथम गरज होवून बसली आहे ती, संविधान साक्षरतेची. संविधान जागृतीची. संविधान म्हणजे काय? संविधानात काय आहे? संविधान नागरिकांना कोणते अधिकार देतो व का?त्याच प्रमाणे  संविधानाने नागरीकांना देशाचे नागरीक म्हणून, अधिकारासोबत कोणते कर्तव्य, जबाबदाऱ्या दिल्या? विशेष घटकांसाठी विशेष तरतुदी कोणत्या व त्या देण्यामागील कारण काय? ह्या सगळ्या बाबी जाणून घेवून, समजुन घेण्यासाठी सर्वप्रथम आवश्यक आहे ते देशाचे सुज्ञ नागरीक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने संविधान हातात घेण्याची. हातात घेतलेल्या संविधानाचे पान चाळण्याची. प्रथम वर वर वाचन करण्याची. आणि नंतर सखोल वाचन करण्याची.सध्या देशातील सामाजिक व राजकिय अराजक स्थिती लक्षात येता, लोकशाही,प्रजातंत्र टिकवीण्यासाठी, संविधानाचे रक्षण होणे महत्वपुर्ण ठरते आहे. आणि जर संविधानाचे रक्षण करून लोकशाही टिकवायची असेल, तर सध्याच्या युवा वर्गासह, युवकांच्या भावी पिड्यांना संवैधानीक साक्षर करणे ही काळाची गरज ठरत आहे.काळाची ही गरज ओळखता, युवा व विद्यार्थांच्या हाती संविधान देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ते संविधानाचे वाचन करून, संविधान हा फक्त पुस्तकात वाचला जाणारा आदरयुक्त शब्द न राहता, प्रत्यक्षात समाजजिवनात संविधानाप्रती आदर निर्माण होवून, देशाच्या लोकशाहित कायद्यानियमावलीतील सर्वोच्च सम्मान प्राप्त धेय्य होऊ शकेल.या देशाचा जो नागरीक संविधान वाचेल,तो संविधान वाचवल्याशिवाय राहणार नाही व जो संविधान वाचेल तो लोकशाही वाचवेल.अस्मिता मेश्राम पुष्पांजलीसाहित्यिकभंडारा,9921096867

HPE2-W01 Exam Cram - Best Way Pass HPE2 W01 Exam in your first try
 Cerys Shaw  
 16 August 2019  

Upgrade your vision with HPE2-W01 examChange is one of the phenomenal phases in our life. So the change in HP domain is also phenomenal. Don’t matter where you are you always desire to go more above. Same is the case on the Selling Aruba Products and Solutions certification exam. If you want to give your career another push then the most appropriate approach should be HPE Sales Certified HPE2-W01 exam cram. Why? As HP recently introduced HPE2-W01 exam simulator and the popularity of Selling Aruba Products and Solutions certification is catching up slowly. But by embracing HP HPE2-W01 simulation questions you will not be able to boost up your career but you can also have the opportunity of updating your skillset and vision. We know that firms always looks for the HP certified professional who had a high mindset, who can solve their problems quite efficiently and by acing HPE2-W01 exam you can have all of those qualities.Don’t fall for an old rusty method of HP HPE2-W01 preparationIn sought HPE2-W01 simulation questions, the first thing you should do is not to fall for the old rusty books for the preparation of HPE2-W01 new questions. as these old rusty books are outdated and for the preparation of Selling Aruba Products and Solutions it is recommended to go for the updated HPE2-W01 exam cram. HPE Sales Certified HPE2-W01 exam simulation questions plays an important role in the tenure of preparation of HPE2-W01 exam. To have the complete understanding of Selling Aruba Products and Solutions questions it is recommended to take the HPE2 W01 simulator download of BrainDumpsPro.BrainDumpsPro & their authentic HPE2-W01 simulation questionsBrainDumpsPro is committed to providing you with the most authentic and valid HPE2-W01 exam cram. Their HPE Sales Certified HPE2-W01 exam simulator is the proper approach in acing the Selling Aruba Products and Solutions simulation questions. These HPE2-W01 cheat sheet had been verified by the HP experts. Updated HPE2-W01 exam cram, which is also the part of HP HPE2-W01 sample questions of BrainDumpsPro is the back of their HPE2-W01 preparation material. As HPE2 W01 exam simulator gives you the chance of practice for the HPE2-W01 exam that too in the valuable learning experience.Money-back guarantee with the HPE2-W01 cheat sheetIf you fear the failure in the HPE2-W01 exam simulation questions then you should not more as BrainDumpsPro gives you the 100% passing guarantee with HPE2-W01 exam cram. You can also get a 100% money-back guarantee if BrainDumpsPro fails in providing your desired result in the Selling Aruba Products and Solutions real exam. Makes your investment risk-free. With HPE2-W01 exam simulator you can also get the 24/7 customer support. You can also get the 90 days updates with a HPE2-W01 cheat sheet that too for free. Earn Selling Aruba Products and Solutions certification at your first attempt with BrainDumpsPro.

Try Real HPE2-W01 Dumps PDF To Pass HP HPE2-W01 Exam in 1st Attempt
 Christian Kerr  
 27 August 2019  

Get 100% updated and actual HP HPE2-W01 Dumps PDF with 100% satisfaction guarantee. Use HPE2-W01 exam questions and answers to prepare the exam.The Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam is a popular exam of IT certifications and brings many benefits for those who pass it successfully. Since there are many benefits of the HP HPE2-W01 exam so, it is always made difficult for the candidates to pass. There are always very few students who get through the HP HPE2-W01 exam with good result. The candidates who fail in the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] exam fail due to the preparation material they used. It is very important to use the proper learning material to prepare for the HP HPE2-W01 exam because it helps you to prepare according to the actual HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam format. ExamsLead offers such preparation material that helps the candidates to prepare for the HPE2-W01 exam in the best possible way. The features offered by ExamsLead in the HP HPE2-W01 exam braindumps are just amazing.Two Formats Of HP HPE2-W01 DumpsExamsLead HP HPE2-W01 exam preparation material is offered in two formats.HP HPE2-W01 Dumps PDF Questions and AnswersExamsLead offers real exam questions with their precise answers to help you prepare for the HP HPE2-W01 exam. It is best to use the HP HPE2-W01 dumps PDFfiles containing questions and answers because you can download the HPE2-W01 dumps PDF easily on all the smart devices i.e. PC, laptop, Mac, tablet, and smartphone. It makes the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 preparation material portable so that you can access the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] questions and answers anywhere anytime you want to learn. HPE2-W01 questions are arranged beautifully with their answers so you will easily understand them. Prepare all the questions and answers of the HP HPE2-W01 exam given in the PDF file if you want to understand all the topics of the HPE2-W01 exam.HP HPE2-W01 Practice Test SoftwareAfter preparing for the HP HPE2-W01 exam it is very important to practice the sample questions that resemble actual Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam questions. This will increase your knowledge and skills as well as your confidence to take the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam. Moreover, the HPE2-W01 practice test software has an user-friendly interface and with the help of HPE2-W01 practice software, you can analyze your preparation. There are different practice modes that include learning mode and test mode which you can choose according to your own choice. You should practice the HP HPE2-W01 exam sample questions before taking your exam so that you can know your mistakes and improve your weak areas.Up-to-date and Verified HP HPE2-W01 Preparation MaterialExamsLead learning material is prepared by the HP experts and offers the 100% latest questions of the HPE2-W01 exam with their accurate answers. It is reliable to use the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam dumps because the professionals and experts of the industry have verified them.Free HP HPE2-W01 Dumps Updates for 90 DaysYou will get the HPE2-W01 dumps updates even after your purchase as soon as the company announces them because the HP HPE2-W01 exam keeps on changing. If the company introduces new HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] updates within 90 days of your purchase then you can get them free of cost.100% Free HP HPE2-W01 Exam Demo Without SignupThe learning material has so much to offer you. If you want to check the features of the HP HPE2-W01 exam preparation material then you can check the 100% free HPE2-W01 demo. The HP HPE2-W01 demo is free and shows the features of the product clearly so, it is good to check the HPE2-W01 demo to make the better decision.HP HPE2-W01 Dumps 100% Money Back GuaranteeThere is no chance of failure in the HP HPE2-W01 exam if you prepare well with the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] preparation material for at least two weeks. After your preparation with ExamsLead HP HPE2-W01 preparation material, if you failed in the HPE2-W01 exam then you can claim for the refund according to ExamsLead refund policy. ExamsLead offers the full payment back guarantee in case of failure.20% Discount Offer On HP HPE2-W01 DumpsExamsLead actual exams dumps for the HP HPE2-W01 exam is the best preparation material that guarantees your success in HPE2-W01 exam at the first attempt. If you order for the Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam dumps now then you will get the discount of 20%. So, don't delay your preparation and increase the chances of your success. Use this coupon code "SAVE20"on checkout to avail the 20% discount.

HP HPE2-W01 Mock Dumps Updated [2019]
 Byron Godinez  
 29 August 2019  

Theexamcerts is a leading platform that provides you the most authentic and verified dumps of the HP HPE2-W01 exam. Theexamcerts have updated and latest dumps for HP HPE2-W01 exam that will be asked in the real HPE2-W01 exam. Theexamcerts provides you both the PDF dumps and VCE files for the HP HPE2-W01 exam. If you prepare from the Theexamcerts then I guarantee you that you will pass your HP HPE2-W01 exam at first endeavour.Strong Guarantee To Pass The HP HPE2-W01 Exam TheexamcertsWe provide the customers with HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exams actual test latest version, the realest study materials. With the best price of HP HPE2-W01 , we also promise the high quality and 98%-100% passing rate for HP HPE2-W01 exam. There are the freshest learning information, faster update with test centre’s change and more warm online service.Click Here And Get Actual HP HPE2-W01 Exam Questions - Pass Your Exam With 100% Success Guaranteehttps://www.theexamcerts.com/HP/HPE2-W01-pdf-exam-dumpsIf you have some HP HPE2-W01 questions, welcome to have conversations with our online service persons. Or you could send HP HPE2-W01 test questions to our after-sale email, to contact us via email. In general case, we will reply the customers' letter in 2 hours or quicker.Get For The Communicating Region With Time To SpareGive yourself a minimum of five or ten minutes to gather your thoughts just before starting the communicating. This way, you will get settled in and have time to unwind just before the take a look at begins.Call for facilitate. If you are stuck on a topic, never be afraid to selection a devotee and evoke facilitate. If your pals can not facilitate, raise an educator for facilitate.If you might have got time just before your communicating and realize that you're not understanding material, raise if your teacher can think once again it with you.DISCOUNT FOR EVERY PURCHASE:We allow discount to all the students on every purchase HP HPE2-W01 exam dumps. This very special for our honourable HPE2-W01 customers that they purchase valid and factual material and get high marks in HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exams exam.Security And Privacy For HP HPE2-W01 Exam UserYour privacy is most important thing to us, we protect user’s data using 7 high security layers. That’s why we assure that your data is 100% secure with us.There are some reasons why you should these “ HP HPE2-W01 latest exam dumps”:These HP HPE2-W01 Exam Dumps are authenticated, valid, new, up to dated & also verified.These HP HPE2-W01 dumps are so simple and very easy to understand them, because they are so simplified.By reading them you can actually feel about the real time HP HPE2-W01 exam environment.If you have interest in this HP HPE2-W01 certification then you should have mentioned this in your CV/Resume.This “PDF Guide” will be very helpful to you to passing your HP HPE2-W01 exam.Theexamcerts are also giving 3 months free up gradation without any charges.Customer Support For HP HPE2-W01 ExamIn confusion, our support team is available 24/7 for your help, please feel free to contact us if any question or issue arise; Let us know I will happy to help.Click Here And Get Actual HP HPE2-W01 Exam Questions - Pass Your Exam With 100% Success Guaranteehttps://www.theexamcerts.com/HP/HPE2-W01-pdf-exam-dumps

Actual HPE2-W01 Dumps PDF to Get 100% Guaranteed Success with OfficialDumps
 Ryan Young  
 3 September 2019  

HPE2-W01 Dumps - Why don't You try 100% Actual HP HPE2-W01 Exam Dumps PDF to Pass Your Certification Exam in First Attempt with High Scores.HP Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam is a tough as well as the highly demanded HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] certification exam. There are many opportunities for professionals who have passed their HPE2-W01 exam to build their career in the IT industry. If you are also interested in taking the HPE2-W01 exam, then start your preparation now because it is not an easy task to get through the HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.You can pass the HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exam only if your preparation is enough and you have full confidence in yourself. Remember that, if you don’t feel confident for the HPE2-W01 exam preparation then don’t take your exam. Prepare more until you feel satisfied otherwise you may not pass the HPE2-W01 exam. Use a valid learning material for the preparation of your HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 certification exam because your preparation is based on it.There are many online sources from where you can get the learning material for HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions Exam preparation. But while placing your order you need to make sure that the material is valid. If you are confused and do not know which source would be better, then try OfficialDumps.OfficialDumps HPE2-W01 Preparation Material in Two Varied Formats:OfficialDumps is the leading name in the industry for providing certification exam dumps. They understand the requirements of the candidates for the efficient preparation HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam. By using OfficialDumps learning material many candidates have passed their HP Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam in only one try.The Main Features of OfficialDumps:Compatible with PC, Laptop, Mobile or any other DevicesHPE2-W01 Dumps, Verified by HP ExpertsPrintable - Study anywhereInstant DownloadFree 90 Days HPE2-W01 Dumps UpdatesGuaranteed Success with HPE2-W01 PDF Dumps100% Latest & Actual HPE2-W01 DumpsTry Free Demo to Check the Quality of HPE2-W01 Dumps100% Security & Privacy24/7 Customer SupportOfficialDumps offers its learning material in two formats to ensure good preparation of the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.PDF Learning MaterialThe PDF learning material consists of actual HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam dumps questions with their accurate answers. You can easily download these questions and answers in your laptop, PC, Mac, and smartphone. In this way, you can give more time to your preparation by preparing anytime anywhere for the HPE2-W01 exam.Expertly Designed Dumps with 100% Success GuaranteeOfficialDumps learning material is prepared and verified by the IT professional experts so they are 100% valid to use for the preparation of HP HPE2-W01 Developing SQL Databases exam. Moreover, OfficialDumps is offering a 100% Money Back Guarantee if you Fail in the HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exam after using their dumps properly.Check your Product before Placing the OrderIt is recommended to check the product quality before making your purchase. That is why OfficialDumps is offering you a free demo to watch before buying the HPE2-W01 dumps. Watch the demo and if you feel satisfied then purchase the 70-762 product to prepare effectively for the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.Practice Test SoftwareOfficialDumps offers the 70-762 Practice Test Software that will help you in your self-assessment. The Practice Test Software contains the sample questions of HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exam that are more likely to be asked in the exam. You can solve the mock test to increase your understanding and problem-solving skills to assure your success in the HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.With the help of OfficialDumps HPE2-W01 learning material, your concepts will become clearer and you will pass your HP HPE2-W01 Developing SQL Databases exam in the first attempt. So, get your HP HPE2-W01 dumps now to start your preparation and get certified soon.

HPE2-W01 Dumps PDF OfficialDumps Provides Latest HPE2-W01 Exam Questions 2019
 Karen King  
 5 September 2019  

HPE2-W01 Dumps - Why don't You try 100% Actual HP HPE2-W01 Exam Dumps PDF to Pass Your Certification Exam in First Attempt with High Scores.HP Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam is a tough as well as the highly demanded HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] certification exam. There are many opportunities for professionals who have passed their HPE2-W01 exam to build their career in the IT industry. If you are also interested in taking the HPE2-W01 exam, then start your preparation now because it is not an easy task to get through the HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.You can pass the HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exam only if your preparation is enough and you have full confidence in yourself. Remember that, if you don’t feel confident for the HPE2-W01 exam preparation then don’t take your exam. Prepare more until you feel satisfied otherwise you may not pass the HPE2-W01 exam. Use a valid learning material for the preparation of your HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 certification exam because your preparation is based on it.There are many online sources from where you can get the learning material for HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions Exam preparation. But while placing your order you need to make sure that the material is valid. If you are confused and do not know which source would be better, then try OfficialDumps.OfficialDumps HPE2-W01 Preparation Material in Two Varied Formats:OfficialDumps is the leading name in the industry for providing certification exam dumps. They understand the requirements of the candidates for the efficient preparation HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam. By using OfficialDumps learning material many candidates have passed their HP Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam in only one try.The Main Features of OfficialDumps:Compatible with PC, Laptop, Mobile or any other DevicesHPE2-W01 Dumps, Verified by HP ExpertsPrintable - Study anywhereInstant DownloadFree 90 Days HPE2-W01 Dumps UpdatesGuaranteed Success with HPE2-W01 PDF Dumps100% Latest & Actual HPE2-W01 DumpsTry Free Demo to Check the Quality of HPE2-W01 Dumps100% Security & Privacy24/7 Customer SupportOfficialDumps offers its learning material in two formats to ensure good preparation of the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.PDF Learning MaterialThe PDF learning material consists of actual HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam dumps questions with their accurate answers. You can easily download these questions and answers in your laptop, PC, Mac, and smartphone. In this way, you can give more time to your preparation by preparing anytime anywhere for the HPE2-W01 exam.Expertly Designed Dumps with 100% Success GuaranteeOfficialDumps learning material is prepared and verified by the IT professional experts so they are 100% valid to use for the preparation of HP HPE2-W01 Developing SQL Databases exam. Moreover, OfficialDumps is offering a 100% Money Back Guarantee if you Fail in the HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exam after using their dumps properly.Check your Product before Placing the OrderIt is recommended to check the product quality before making your purchase. That is why OfficialDumps is offering you a free demo to watch before buying the HPE2-W01 dumps. Watch the demo and if you feel satisfied then purchase the 70-762 product to prepare effectively for the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.Practice Test SoftwareOfficialDumps offers the 70-762 Practice Test Software that will help you in your self-assessment. The Practice Test Software contains the sample questions of HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exam that are more likely to be asked in the exam. You can solve the mock test to increase your understanding and problem-solving skills to assure your success in the HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 exam.With the help of OfficialDumps HPE2-W01 learning material, your concepts will become clearer and you will pass your HP HPE2-W01 Developing SQL Databases exam in the first attempt. So, get your HP HPE2-W01 dumps now to start your preparation and get certified soon.

HPE2-W01 Real Exam Questions And Answers
 dany handword  
 11 September 2019  
Art

Certstestengine have best HP HPE2-W01 brain dumpsThis is the world's biggest source for HP HPE2-W01 exam dumps and so many people get HP HPE2-W01 exam dumps and make their future bright and secure. Certstestengine has every type of HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] PDF dump. So many other websites claim that they have the best HP dumps and students believe in them but users can not get the result that they want Certstestengien gives the best opportunity to all users who want to pass their HP exam. We try our best to give them the platform where they can easily get HP Certification. We have hired the professionals to do and manage this work. That why people like our services and lots of people get benefits and make them future bright and save. Our aim is every person becomes a %verdor% certified.The largest platform of update HP HPE2-W01 exam dumpsCustomers want the latest update HP HPE2-W01 brain dumps. For this, the purpose they use different platforms some time they get guanine resources for HP exam dumps but most of the time they hurt them and lose their time and money. Because maybe they get the real resources but their HP dumps exam are not reliable, they do not update their HP HPE2-W01 exam dumps. But Certstestengine does not compromise their policy they always provide the latest updated material that’s why so many students get advantages to our platform. We also provide them something which is very helpful to all our candidates that wants HP HPE2-W01 exam dumps. We are giving PDF and VEC. Pdf is the best source for the preparation of their Selling Aruba Products and Solutions exam. And people are very appreciating our platform. And also provide VEC, VEC is also the best way to learning their HP certification. 100% money-back guarantee in all HP HPE2-W01 certificationYes, this not a joke we offer all our customer who wants to get HP HPE2-W01 certification. It’s our aim every person becomes certified. And we give all our customer 100% money-back guarantee in all HP HPE2-W01 certification. This is a really big deal for all students, when if they fail but also follow our instructions. Actually, we give them some tips and documents if they follow all of them then they fail their any HP HPE2-W01 dumps pdf. We provide them VEC and PDF, these are the best way to learn or practice their  HP HPE2-W01 exam dumps. VEC is the best platform for practice the  HP exam and customers really appreciate this way of learning because so many people get a positive result.Certstestengine gives totally free HP PDF domeThis is an appreciatable way for all users. Certstestengine platform gives the totally free  HP PDF dumps dome. And use this and get advantages and pass their  Selling Aruba Products and Solutions certifications.

HPE2-W01 Dumps - 100% Success with Latest HP HPE2-W01 Exam Questions
 James Walsh  
 12 September 2019  

Valid HP HPE2-W01 Exam Dumps PDF and Practice Test Software For Guaranteed Success in Final HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] ExamDo you Know the Best Method to Pass the HP HPE2-W01 Exam in First Attempt?If you are looking for the best HP HPE2-W01 dumps for your Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam that is suitable for your routine then you came at the right place. Passing the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] HPE2-W01 certification exam is not an easy thing so it is good to know the best preparation method for the HPE2-W01 exam is HP HPE2-W01 dumps along with HPE2-W01 practice test engine. HP Candidates adopt different methods such as taking Selling Aruba Products and Solutions classes or reading books to prepare HPE2-W01 exam questions to pass their HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] exam. Since these methods do not guarantee your success in HPE2-W01 exam so they end up being disappointed. Thus, it is important to know which preparation method is best for HPE2-W01 exam learning that confirms your success and saves your time and money also. The answer is that you should use a reliable and valid HP HPE2-W01 dumps such as DumpsArchive. DumpsArchive offers the 100% real HPE2-W01 exam questions in easy to use PDF and practice test software for the preparation of your HPE2-W01 exam with the promise that you will pass your HPE2-W01 exam at your maiden attempt.There are thousands of Selling Aruba Products and Solutions professionals in the world who recommend DumpsArchive for the preparation of HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] exams like the HPE2-W01 exam. Following are the features of DumpsArchive that make it unique and reliable.Two Formats of the HPE2-W01 Exam Questions PreparationDumpsArchive offers its HP HPE2-W01 exam questions in two easy formats that include the PDF format and practice software.1. HPE2-W01 Practice Test SoftwareHP HPE2-W01 Practice software helps you to analyze your final HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] Selling Aruba Products and Solutions preparation by practicing the sample questions of the HPE2-W01 exam. The sample questions are similar to the actual HPE2-W01 exam questions and provide you the idea about the real HPE2-W01 exam. The more you practice the more you get acquainted with the HPE2-W01 exam questions and their answers. This helps you to understand the HPE2-W01 exam in the real exam environment and become confident. You can select between the learning mode and test mode as you wish to practice the sample questions. In addition to that, the HPE2-W01 practice software helps you to check your exam history and progress report so that you can improve more. It is the best way to know your best and worst points of HPE2-W01 exam questions preparation.2. HPE2-W01 PDF Questions and AnswersThe HP HPE2-W01 PDF format of the HPE2-W01 exam learning material gives you the real exam questions with their correct and complete answers. This will help you to prepare for your HPE2-W01 exam by understanding how to answer the questions asked in the HPE2-W01 exam. If you prepare all these Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 questions then you will be able to pass your HPE2-W01 exam with excellent marks in your first attempt only. The best thing about the HPE2-W01 PDF is that you can download it in all the devices such as PC, laptop, Mac, tablet, and smartphone. So, you can easily use the HPE2-W01 PDF questions and answers whenever you want.Latest and Verified HPE2-W01 DumpsThe team of HP HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] certified experts at DumpsArchive has prepared the HPE2-W01 dumps PDF and HPE2-W01 software according to the latest and actual HPE2-W01 exam syllabus so, it is 100% valid. Furthermore, the IT professionals have also verified it which leaves no chance of doubt.Free Demo and Free UpdatesYou are not forced to buy the HPE2-W01 dumps without checking its features. DumpsArchive offers you to check the HPE2-W01 dumps through the free demo and then buy them. You will get the latest HP HPE2-W01 braindumps for your HPE2-W01 exam preparation but if the HP Selling Aruba Products and Solutions changes the exam content then you will be provided with the updates right away. You will get the updates free if the HPE Sales Certified - Aruba Products and Solutions [2017] announces them within three months of your purchase.Great Refund PolicyDumpsArchive also has a refund policy to assure you that you will not fail in the HPE2-W01 exam if you prepare for your HPE2-W01 exam for at least two weeks and prepare all the HPE2-W01 exam questions and answers. Prepare well and do not skip your Selling Aruba Products and Solutions HPE2-W01 exam. If you failed in the HPE2-W01 exam at your first attempt your payment will be sent back.Get DiscountIf you buy the HPE2-W01 PDF and practice software bundle now then you will get a discount of 20%. So, get your HPE2-W01 dumps and start your preparation.

Latest HP HPE2-W01 Cheat Sheet Exam
 ali chauhadry  
 15 November 2019  

HP HPE2-W01 Accurate Exam Questions MaterialIf you are preparing yourself for the HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exams exam, and you don't have a lot of time to prepare then gets Exams4Success HP HPE2-W01 exam question material. Exams4Success will help you to prepare the HP HPE2-W01 exam in a very short time and very easily, so you can efficiently achieve your desired point. The Exams4Success provide you HP HPE2-W01 exam question material, which brings you on the point of success. You will get the 100% result from these dumps. These dumps are checked by the HP certified professional. Every single question is also arrange and checked the Exams4Success professional team. We are also providing you with the service of free update in which you can get every update related through your field.Click Here And Get Actual HP HPE2-W01 Exam Questions - Pass Your Exam With 100% Success Guaranteehttps://www.exams4success.com/HP/HPE2-W01-pdf-exam-dumpsTry Our Updated HP HPE2-W01 Exam DumpsWe are giving you a tip that practice makes a man perfect so you can get success in every field of life. The Exams4Success providing you HP HPE2-W01 exam dumps which you can compare as original HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exams exam paper. If you prepare these dumps then you have to think that you are prepared for the HP HPE2-W01 exam. The pattern of these dumps is the same as the HP HPE2-W01 exam paper. Nothing is a change between of HP HPE2-W01 exam and Exams4Success dumps. You also can get the PDF format of HP HPE2-W01 exam questions, which helps you a lot to prepare for the HP HPE2-W01 examination. You can download these dumps and get these dumps in the form of printed paper. The printed paper is matters a lot for the preparation of HP HPE2-W01 exam. We are worked a lot to build your confidence by giving you this HP HPE2-W01 dumps which are enough to get 100% result.Why Choose Exams4Success HP HPE2-W01 Exam DumpsWhy we choose Exams4Success? Because we are providing excellent service to our HP HPE2-W01 exam users for many years. We have more than 1 lack trusted users, who are satisfied with Exams4Success. Your trust is everything for Exams4Success. The Exams4Success always providing the updated HP HPE2-W01 exam; reliable and accurate dumps to our HPE2-W01 Selling Aruba Products and Solutions exams exam user. Because we know that these dumps will depend on your results. We are providing a very beneficial service to our HP HPE2-W01 exam user is free to update. This free update facility will always make you up to date. Therefore you have to choose the Exams4Success for any HP HPE2-W01 exam. We always give you our 100% accurate dumps, which helps you to pass the HP HPE2-W01 exam in the first attempt.Get HP HPE2-W01 Exam 100% ResultThe Exams4Success providing those dumps which give you the 100% result in HP HPE2-W01 exam questions. Because nobody wants to fail in his/her life, therefore the Exams4Success is available for the user who wants to get success. If you want to pass your HP HPE2-W01 exam in the first attempt, then Exams4Success provides you with the HPE2-W01 exam dumps.Makes your investment secure HPE2-W01 Exam Preparation MaterialThe trust of the user is everything for the Exams4Success. Therefore we provide you with the facility to get the demo of HP HPE2-W01 exam dumps before purchasing. Once you satisfied then you should have to purchase our HP HPE2-W01 exam dumps, in this way you can secure your investment. This is a very big opportunity to save your many and time.Click Here And Get Actual HP HPE2-W01 Exam Questions - Pass Your Exam With 100% Success Guaranteehttps://www.exams4success.com/HP/HPE2-W01-pdf-exam-dumps