आवडते मला***********************

आवडते मला
पहाटे लवकर उठायला
मुलांचे डबे करायला....

आवडते मला
मुक्त राहायला
मस्त फिरायला.....

आवडते मला
समुद्र किनारी जायला
ओल्या वाळूत चालायला....

आवडते मला
निवांत एकटे बसायला
जुन्या गाण्यांचा आस्वाद घ्यायला,...

आवडते मला
पावसात चिंब भिजायला
मस्त गरम भजी खायला.....

आवडते मला
मुलांना शिकवायला
त्यांच्यातच रमायला....

आवडते मला
पाहूणचार करायला
मस्त स्वयंपाक करायला...

आवडते मला
कुटुंबात राहायला
माणसांची सेवा करायला.....

आवडते मला
चित्रे रेखाटायला
रांगोळी काढायला....

आवडते मला
घर सजवायला
स्वच्छ ठेवायला.....

आवडते मला
मित्रांत रमायला
खूप गप्पा मारायला.....

आवडते मला
व्हाॅटसॅप माहिती मिळवायला
जीवनी त्याचा वापर करायला....,

आवडते मला
कविता रचायला
चारोळी लिहायला......

*वसुधा नाईक,पुणे*

  Never miss a story from us, get weekly updates in your inbox.