मी दुर्गाअष्टाक्षरी

शिर्षक- मी दुर्गा

नार मी नवयुगाची
चाल माझी पुढेपुढे
नाही घेणार कधीही
कसलेच आढेवेढे

झोपवली शांतपणे
खांद्यावर मातृत्वाच्या
बाळी माझी निवांत तू
रहा कुशीत आईच्या

भाव चेहऱ्यावरील  
सर्व काही सांगतात
वीरमाता शूरमाता
शोभे विळा या हातात

माथी कुंकुम पसरे
भासे जशी दुर्गा माता
नाश करण्या या जगी
तुजविण कोण त्राता

खोचूनच पदराला
टाके पाऊल पुढती
थरकाप ऊडतोय
रुप तूझे हे पाहूनी

रक्ताळल्या शरीराने
टिकवते मी स्त्रीत्वाला
वार झेलला विखारी
खांडोळीच करण्याला

कवयित्री
श्रीमती माणिक नागावे
कुरुंदवाड, जिल्हा. कोल्हापूर.

9881862530

  Never miss a story from us, get weekly updates in your inbox.