Image

खुपदा आपण एकटे पडले आहोत असे वाटत असते . मित्र सुटलेले किवा सोडले असतात . आपण unwanted आहोत हि जाणीव आतून पोखरत असते . 

“ हम भी कभी करवा में थे,                                                                                                                                

  कुछ साथी  बिछड गये ,                                                                                                                                                कुछ साथी रूठ गये ,                                                                                                                                                  कुछ तो छोड गये ,                                                                                                                                                   कुछ तो छुट गये ,                                                                                                                                                          करवा से पहिले अकेले हि थे ,                                                                                                                                      आज भी अकेले हि है ,                                                                                                                                              फिर भी अपनी राह चालते है ,                                                                                                                                      और चालते रहेंगे !                                                                                                                                       

असे ‘एकटे ‘पणाचे , दुर्लक्षित पणाचे भोग कुणाच्याही नशीबी येऊ नयेत . आणि आलेच तर मी आपल्या दुखा:त सहभागी आहे . पण निराश होऊ नका . कारण पुन्हा ‘करवा ‘तयार होईल ,कारण  ‘राह चलने वालोंको राह्गीर मिल जाते है ‘

--सु र कुलकर्णी