Image

=ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ =

Aswini Dash

ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି
କିଛି କରିବାକୁ ହେବ,
କାହାକୁ ବି ସାମ୍ନା  କରିହେବ ହଠାତ୍ ,

ନୂଆ ବର୍ଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ନେଇ ଆସିପାରେ !

ଆକାଶ କାଲି ପରି ନୀଳ
ପତ୍ର ର ରଂଗ ସବୁଜ
ଆଜି କଣ ଘଟିପାରେ
କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ।

ତଥାପି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ସେମାନେ
ଅଜାଣତେ ନାଚି, ଗୀତ ଗାଇ
ମାତୁଆଲ ହେଇ,

ଆଜି ଯେମିତି କେହି
ମରିବାକୁ ନାହିଁ,
କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ ।