Image

ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଜୀବନଟା କେବଳ ଦେବା ଆଉ ନେବା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୀଚ୍ଚ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଣରେ ବିଶେଷିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ଏକ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ। କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଦେବା ଆଉ ନେବା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଉଦଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, କାର୍ବନ ଆଦି ପରମାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସରଳ ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କଲେ। ସେ କାଳର ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଟିନ ଗୁଡିକ ନିଜ ପରିବେଶକୁ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଅଂଶ ଦେଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ଠାରୁ କିଛି ଦରକାରୀ ରସାୟନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହି ନେବା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ସେହି ପ୍ରୋଟିନଗୁଡିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମ କୋଷକୁ ବିବର୍ତିତ କଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ କୋଷରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁକୋଷି ପ୍ରାଣୀ ବିବର୍ତିତ ହେଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମ ଶରୀର ଏକ ଓପନ ସିଷ୍ଟମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ସହ ନେବା ଦେବା କରିଥାଉ।। ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ନେବା ଦେବା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉ। ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିନା ନେବା ଦେବାରେ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପାରିବେଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇଛୁ କାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଆମେ ପରିବେଶଠୁ କେବଳ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଭୁଲିଯାଇଛୁ। ଯେତେଯାଏଁ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବୁ ନାହିଁ,ଆମର ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନେବା ଦେବାରେ ସନ୍ତୁଳନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିବ।

ରାଜବାଳା