Image

Wymagana jest Konwerter OST na PST, gdy poprzednia staje się niedostępna z kilku powodów, takich jak serwer wymiany lub nośnik pamięci. Wymagane jest przeniesienie plików OST do programu Outlook PST wraz ze wszystkimi jego obiektami, takimi jak notatki, e-maile, kontakty itp. W momencie pliku. W takich sytuacjach odczuwamy potrzebę narzędzia do migracji, które pozwala nam konwertować pliki OST do PST. Przydaje się również w przypadkach, gdy e-maile zostały usunięte z folderu „usuniętych elementów”. Bardzo ważna staje się konwersja OST na PST, gdy serwer MS Exchange zostanie przerwany i połączenie z programem Outlook zostanie zerwane. W tych warunkach plik OST staje się bezużyteczny i niedostępny dla serwera, dlatego użytkownik musi importować pliki do pliku PST.


Pobierz teraz

krok, aby przenieść pliki z OST do PST

Konwersja danych z plików OST do formatu Outlook PST nie jest niczym nowym, podobnie jak zapytanie. Chociaż ludzie szukają odpowiedzi na to pytanie od dziesięcioleci, nie jest dostępna bezpośrednia opcja ręczna; co pozwala na bezpośrednią konwersję plików OST. Microsoft starał się przede wszystkim, aby nie odwrócić uwagi, aby program serwera Exchange był wysoce niezawodny i wydajny, aby nie było szansy na awarię serwera; co powoduje niedostępność danych po stronie klienta.

Ale bez względu na lata ciężkiej pracy sytuacja wciąż staje na nogi, gdy serwer ulega awarii (przyczyną może być dowolny), a pliki OST stają się niedostępne; które ostatecznie powstają chcą przenieść pliki OST do formatu PST. Ponieważ Microsoft nie podał żadnej alternatywy dla tej migracji; istnieją inni dostawcy, którzy rozumieją to wymaganie i zaprojektowali bardzo wykonalne narzędzie do Konwerter OST na PST. Narzędzia te mogą odczytywać dowolne, zdrowe lub niezdrowe pliki OST i eksportować je do formatu pliku PST, zachowując wszystkie dane w nienaruszonym stanie.

Konwertuj OST na PST za pomocą wydajnego rozwiązania

Pliki OST można również przekształcić do formatu PST przy użyciu kroku ręcznego. Jest to jednak zbyt ryzykowne dla użytkownika. Czasami zdarzało się, że pliki OST mogą zostać uszkodzone / uszkodzone podczas konwersji, gdy zostanie do nich zastosowany krok ręczny. Uważaj więc na migrację plików OST krokiem ręcznym. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek procesu migracji do konwersji pliku OST do formatu PST należy wykonać kopię zapasową oryginalnych plików OST.

Skorzystaj z wydajnego i niedrogiego rozwiązania Konwerter OST na PST, aby w kilku prostych krokach przenieść wiele plików OST do formatu PST. Pomaga zarządzać wiadomościami e-mail z plikami OST w formacie Outlook PST. Pliku OST nie można zaimportować bezpośrednio do programu MS Outlook, ale może on bezpośrednio przekonwertować format pliku PST. Tak więc zaawansowane narzędzie jest najbardziej użyteczną odpowiedzią na konwersję plików OST do formatu PST i dostęp do nich bezpośrednio w programie MS Outlook.

Korzyści z używania oprogramowania do zmiany plików OST na format PST?

  1. Możesz przenieść dowolną liczbę plików OST do formatu PST
  2. Zachowaj nienaruszoną kompozycję folderu pliku OST
  3. Dowolny rozmiar pliku OST można zmienić na format PST
  4. Możesz tworzyć pojedyncze pliki PST dla różnych plików OST
  5. Zostaną przeniesione pełne dane, w tym e-mail, kontakty itp.
  6. Nie będzie ryzyka utraty danych lub błędów plików
  7. krok wszystkie wersje MS Outlook i przełącz dowolny typ pliku OST

 Wniosek

Proces migracji danych z jednego pliku do innego formatu jest zawsze uciążliwy i musi być precyzyjny. Każdy szczegół powinien zostać odpowiednio przełączony, zachowując oryginalne formatowanie nienaruszone, a można to zrobić tylko za pomocą profesjonalnego narzędzia do Konwerter OST na PST. Do konwersji pliku OST na PST można użyć oprogramowania konwertującego OST na PST. To intuicyjne narzędzie do konwersji OST do PST bardzo łatwo konwertuje plik OST do PST