Image

หนึ่งในการสูญเสียการได้ยินที่ทําลายล้างมากที่สุดคือการสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน  สิ่งนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือหลายวันและอาจส่งผลกระทบต่อหูข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง Accuvistum รีวิว ผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่าการสูญเสียประเภทนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในคนระหว่างกลุ่มอายุ 30-60 ปีและมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากันทั้งในชายและหญิง สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า  ส่งผลกระทบต่อผู้คนแตกต่างกัน แต่มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขอื่น ๆ เช่นอาการรู้สึกหมุนหรือหูอ้อหรือทั้งสองอย่าง เงื่อนไขอาจไม่รุนแรงหรือเซิร์ฟเวอร์และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของช่วงความถี่การได้ยิน นอกจากนี้ยังอาจเป็นชั่วคราวหรือถาวร

มีสองประเภทของเงื่อนไขนี้: การได้ยินทางประสาทสัมผัสอย่างฉับพลันและฉับพลัน เงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะพวกเขามีลักษณะที่แตกต่างกัน Accuvistum รีวิว สภาพที่เป็นสื่อไฟฟ้าอย่างฉับพลันนั้นค่อนข้างง่ายในการวินิจฉัยและแก้ไขดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ในทางตรงกันข้ามสภาพทางประสาทสัมผัสอย่างฉับพลันเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และผู้ป่วยจําเป็นต้องเห็นนักประสาทวิทยาหรือนักประสาทวิทยา เงื่อนไขนี้มักจะเกิดขึ้นภายในสามวันและการสูญเสียมากกว่า  ดังที่แสดงในเสียงแกรม ในสถานการณ์อื่น ๆ สภาพอาจเกิดขึ้นทันทีและผู้ป่วยอาจได้ยินเสียงดังหรือเสียงป๊อปก่อนที่การได้ยินจะหายไป

เงื่อนไขไม่ไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากมีสาเหตุที่รู้จักกันค่อนข้างมาก หนึ่งในนั้นคือเงื่อนไขภูมิต้านทานเช่นโรคลูปัสกําเริบ และลําไส้ใหญ่อักเสบแผลในหมู่คนอื่น ๆ Accuvistum รีวิว สภาพหลอดเลือดเช่นความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์ป่วยและ  เลือด;  ทางระบบประสาทเช่น อะคูสติก, โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเส้นโลหิตตีบหลายยังเป็นสาเหตุของเงื่อนไขนี้. ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีการติดเชื้อเนื่องจากไวรัสและสารพิษในร่างกายอาจประสบกับการสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านหูในการกําหนดสาเหตุของสภาพและอาจทําให้มันไม่แยแส

https://www.accuvistum.net/
https://www.instagram.com/accuvistumthai/
https://twitter.com/Accuvistumthi
https://www.facebook.com/accuvistumthi
https://medium.com/@accuvistumthai/https-www-accuvistum-net-d78bb6fbe9ea
https://accuvistumthi.tumblr.com/