Image

Om du bygger om eller ställer om reglersystemet i husets ventilation är det viktigt att göra en radonmätning. Undertrycket i huset kan öka och det finns exempel på mycket höga radonhalter i samband med detta. Även installation av eldstad är en förändring som kan bidra till höga radonhalter, om det finns markradon.


Misstänker du ett radonproblem?

Radon luktar inte och är färglöst. Det enda sättet att få veta om just din bostad har ett radonproblem är att göra en radonmätning. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. 400.000 bostäder är byggda med radioaktiv blåbetong. Vi har därför gjort det enkelt att mäta själv.

Radonmätning för villaägare

Gå igenom hur många spårfilmdosor du har användning för. Ett mätpaket innehåller två dosor. Du behöver en mätdosa per plan och de ska placeras i boutrymmen, såsom sovrum, vardagsrum, hobbyrum, gillestuga etc. Minst två bostadsrum ska mätas även i ett enplanshus. Radonmätningar skall göras under eldningssäsongen (1/10-30/4) och vara under 2 månader eller längre för att man skall få fram ett årsmedelvärde. Finns det en källare bördu samtidigt kontrollmäta varje källarrum för att spåra var radonet eventuellt kommer in. En dosa per rum där rekommenderas varmt.

Den här typen av radonmätning är både effektiv och billig. Inte sällan är det här den enda information som behövs för att lämna ett åtgärdsförslag för radonsanering. När mätperioden är avslutad samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det medföljande protokollet, skriver under och skickar in till oss. Ungefär två veckor senare har du svaret i brevlådan. 

En hyresvärd ansvarar för att beståndet av bostäder inte har radonhalter som överstiger gränsvärdet 200Bq/m3 i inomhusluften. Minst tjugo procent av lägenheterna i högre belägna plan i en huskropp måste inkluderas i en radonmätning för att den skall vara tillförlitlig.Och minst en lägenhet per plan.

Alla lägenheter som har markkontakt eller innehåller blåbetong skall radonmätas.Även lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt och andra öppningar som går vertikalt genom huskroppen skall mätas. Radonmätningen skall ske under eldningssäsongen (1/10-30/4) och perioden skall vara minst 2 månader lång för att man skall få fram ett årsmedelvärde.