Image

Szczegółowy przewodnik dotyczący konwertowania OST do pliku PST

Użytkownik może przechowywać swoje dane osobowe, takie jak kontakty, wiadomości, adresy i załączniki w pliku Outlook z rozszerzeniem .OST. Korzystając z konwertera, użytkownik może podzielić duże pliki OST na mały plik OST. Konwerter plików OST skanuje pliki OST i wyświetla dane oraz konwertuje OST do pliku PST, a także może odzyskać uszkodzone i uszkodzone pliki chronione za pomocą narzędzia. W tym blogu omówimy dalej, jak przekonwertować plik OST programu Outlook.

Konwerter OST programu Outlook może również utworzyć nowy plik, a użytkownik może wyeksportować wybrane pliki za pomocą funkcji „Eksportowanie danych pliku OST”. Korzystając z tej funkcji, użytkownik może przesyłać wybrane foldery i pomijać nieistotne foldery podczas wysyłania. Omówiliśmy ręczne podejście do konwersji danych pliku OST.

Ręczne podejście do konwersji OST do pliku PST

Poniżej znajduje się lista kilku kroków, aby wyeksportować wybrany folder OST:

● Kliknij „Outlook”
● Otwórz menu plików i kliknij opcję eksportu i importu. Jeśli nie znajdziesz opcji menu w swoim systemie, możesz przesunąć wskaźnik myszy nad dolną część menu, a następnie kliknąć opcję „Eksportuj / Importuj”.

● Teraz kliknij opcję „Eksportuj do pliku” i wybierz „Dalej”.


● Następnie kliknij „Plik folderów osobistych” i kliknij „Dalej”.
● Teraz kliknij Przeglądaj i wybierz żądaną lokalizację, w której chcesz zapisać nowy plik PST.
● Po zapisaniu plików kliknij „Zakończ”.

Powyżej przedstawiono kilka metod konwersji pliku OST do pliku PST metodą ręczną. Jeśli jednak napotkasz problem podczas konwersji plików OST, robisz to w sposób zautomatyzowany. Tylko upewnij się, że używasz niezawodnego i wydajnego narzędzia, które konwertuje pliki bez utraty danych.

Know-how, aby bezpiecznie konwertować OST do pliku PST

Jeśli nie możesz ręcznie przekonwertować plików OST na PST, zdecydowanie zalecamy użycie konwertera OST na PST KDETools. Korzystając z konwertera Outlook OST na PST, użytkownik może konwertować i zapisywać dane w wielu formatach, takich jak MBOX, EML, EMLX, HTML, PDF i PST. Konwerter OST na PST może konwertować wysoce zaszyfrowany i chroniony hasłem plik OST bez utraty jakichkolwiek informacji. Nie ma ograniczenia rozmiaru pliku, a użytkownik może konwertować duże pliki OST, wykonując kilka prostych kroków. Konwerter KDETools OST na PST może płynnie dzielić duże pliki OST od 1 GB do 25 GB. Konwerter obsługuje wszystkie wersje programów Outlook, Microsoft Exchange Server i Microsoft Windows.

Jeśli Twoje pliki OST zostaną poważnie uszkodzone, zdecydowanie zalecamy wybranie oprogramowania KDETools, ponieważ odzyska ono uszkodzone pliki OST chronione hasłem i możesz je zapisać w wielu formatach. Nie napotkasz problemu podczas procesu konwersji i zapewnisz płynne odzyskiwanie plików OST bez utraty danych.

Więcej informacji-
Jak Konwertuj OST na PST