ओवाळणील

*ओवाळणी*

दोन्ही कर जोडूनी करतो
साईबाबांना मी वंदन
अतूट नाते राहू दे हे
बहीण भावाचे नाते बंधन...

बहिणीच्या सुखासाठी
झिजवील ही माझी काया
तत्पर राहील सदासर्वदा
संकटसमयी उभा राहील भाऊराया....

वेड्या बहिणीची हो
वेडी रे ही माया
कधीच नाही ही जाणार वाया
होवून राहीन तुझी मी छाया...

पाहूनी हा असा प्रेमझरा
रोखू शकलो नाही मी आश्रूधारा
पाहून नयनी ओळखतो
भावना तोच भाऊ मी खरा...

तुझ्याच सुखासाठी झाले असेल
कधीतरी कठोर माझे मन
तुझ्याच साठी आहे अर्पण
हे माझे तन मन धन.....

माझे भाग्य आहे थोर
यात अजिबातच नाही वाद
लाभला मला हो अशा
थोर बहिणींचा आशिर्वाद...

भावाला लावते माया बहीण
ओवाळणीचा नाही लोभ काही
सुखी राहो नित्यसदा हो
माझी ही छानशी बहिणाबाई,.,

*वसुधा नाईक,पुणे*

  Never miss a story from us, get weekly updates in your inbox.